Stödpaket för lantbrukssektorn är nödvändigt

17.03.2022 kl. 19:10
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläder sig över regeringens beslut om att bereda ett stödpaket på 300 miljoner euro för jordbrukssektorn.

Regeringen ska i brådskande ordning bereda åtgärder som ska underlätta den lönsamhetskris som förvärrats av Rysslands anfall mot Ukraina, och stärka den nationella försörjningsberedskapen.

– Vi måste trygga vår inhemska matproduktion och självförsörjningsgrad. Lantbruket befinner sig i en djup lönsamhetskris, och utan åtgärder finns en stor risk att flera lantbruksproducenter måste sluta sin verksamhet. Förutom den personliga kris det här skulle medföra för de berörda inom branschen, handlar det också om att trygga vår livsmedelsförsörjning. Därför är det paket som nu bereds av enorm betydelse, säger Blomqvist.

– För att trygga vår inhemska matproduktion och försörjningsberedskap behövs också långsiktiga lösningar. Lantbrukssektorn befann sig i en väldigt utmanande situation redan före den ryska anfallet på Ukraina. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta för att trygga vår inhemska livsmedelsproduktion i alla lägen också på lång sikt, avslutar Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00