Handelskedjornas tur att ta samhällsansvar för jordbrukets lönsamhetskris 

16.12.2021 kl. 16:27
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) lyfte upp jordbrukarnas lönsamhetskris under budgetdebatten och riksdagens frågetimme med jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som hölls i riksdagen.

-Lönsamhetskrisen som jordbruket genomgår, leder till att allt flera jordbrukares verksamhet är hotad. Detta kan leda till att självförsörjningen gällande livsmedel försvagas. 
 
I en fungerande marknad bestäms priset på produkten av utbud och efterfrågan. De politiska verktygen för att direkt ingripa på producentpriserna är begränsade. Det rådande läget har lett till att det behövs konkreta åtgärder för att underlätta utmaningen inom lönsamheten. Alla aktörer inom livsmedelskedjan har orsak att känna oro inför det som nu pågår. 
 
-Vi politiska beslutfattare måste försöka se över verksamhetsmodeller som skulle konkret underlätta jordbrukarnas lönsamhet på kort sikt. Pristrycket på produktionskostnaderna har lett till stora ekonomiska förluster för en stor del av livsmedelsproducenterna. Lönsamheten har redan länge varit svag, men bristningsgränsen nås snart om inga konkreta åtgärder görs.  Utvecklandet av lagstiftningen kring de avtal som används inom branschen kunde vara sätt att ingripa problemen säger Norrback. 
 
Inkomstfördelningen inom livsmedelskedjan är inte sund. Lönsamhetsproblemen är störst inom primärproduktionen, medan detaljhandeln däremot presenterar rekordresultat. En sned inkomstfördelning är inte hållbar i längden och kan inte motiveras längre. 
Handelskedjornas agerande och åtgärder för att fördela inkomsterna jämlikare behövs. 
 
-Nu är det dags för detaljhandeln att visa om de är beredda att ta ett konkret samhällsansvar i lönsamhetsfrågan. De ekonomiska siffrorna visar att de enda inom livsmedelsindustrin som klarar sig ekonomiskt i den rådande situationen är handelskedjorna, som presenterat rekordresultat, kvartal efter varandra. Nu är det upp till bevis att ta samhällsansvar säger Norrback.
 
Konsumenterna har möjligheter att genom konsumentval stöda de inhemska matproducenterna. Konsumentbeteende bestämmer i det långa loppet om vilka produkter som kommer fortsättningsvis att finnas på marknaden.
 
-Jag vill uppmuntra alla välja inhemska livsmedel då de handlar om möjligt. Det är den konkreta åtgärden vi konsumenter kan bidra med. 

Anders Norrback

Gruppanföranden

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04