Efterlängtat beslut gällande varg

15.12.2021 kl. 09:44
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) gläder sig över att den stamvårdande vargjakten börjar i början av 2022. Jord- och skogsbruksministeriet fastställde en förordning som tillåter stamvårdande jakt på varg från och med år 2022. Kvoten är 20 vargar utanför renskötselområdet. Jakten får rikta sig till högst fyra flockar eller ett revirmarkerande vargpar.

-Jag gläder mig verkligen för att vi nu äntligen kan börja den stamvårdande vargjakten. Detta är en viktig signal om att oron för vargproblemet som är verklighet i Österbotten tas på allvar. Kvoten med 20 vargar löser inte hela problemet, men gör det möjligt att ingripa med problemet där det behövs mest säger Norrback.
 
Enligt Naturresursinstitutets bedömning av vargpopulationens storlek fanns det 28 vargflockar i Finland i mars i år. Utöver dessa flockar fanns det 20 revirmarkerande vargpar. Det är Finlands största vargstam på hundra år.
 
-Uträkningarna och de ökade observationerna på vargar bevisar att åtgärder för att kontrollera vargstammen behövs säger Norrback. 
 
Dispenserna för stamvårdande jakt beviljas av Finlands viltcentral. Kvoten gäller inte vargar som avlivas på polisens order och inte heller vargar som elimineras med stöd av dispenser som viltcentralen beviljar på grund av skador eller hotad säkerhet.  

-Jag vill tacka alla som medverkat att vi nu kan påbörja den stamvårdande vargjakten. Detta är ett första steg mot en vettigare vargpolitik, som beaktar behoven hos människor som bor i vargrevir. Arbetet med att kontrollera vargstammen fortsätter, avslutar Norrback. 

Anders Norrback

Gruppanföranden

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04