Vi måste arbeta mot kvinnovåld varje dag

25.11.2021 kl. 13:21
I dag är det den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Arbetet för att bekämpa våld mot kvinnor måste ändå göras alla dagar om året. Regeringen har flera projekt på gång som förbättrar brottsoffrens ställning, ingriper i våld och ökar jämställdheten. 

- Arbetet för att minska våld mot kvinnor är av högsta prioritet för mig. Varje misshandel, varje våldsdåd är ett för mycket. Det är nödvändigt att ingripa ytterst målmedvetet. Våldet behöver få ett slut och offren måste få hjälp, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson 

- Totalreformen av sexualbrottslagstiftningen är ett av de mest omfattande projekten just nu för mig som justitieminister. Vi kommer också att förbättra och stärka lagstiftningen om besöksförbud för att bättre skydda offren. Riksdagen behandlar som bäst ett lagförslag som gör det möjligt att upphäva tvångsäktenskap.

- Jag är också mycket glad över den nationella rapportören om våld mot kvinnor kan inleda sitt arbete vid årsskiftet. 

Exempel på regeringens åtgärder: 

 
  • Förnyelsen av sexualbrottslagstiftningen
  • Rapportören om våld mot kvinnor
  • Besöksförbud  effektiveras
  • Upphävande av tvångsäktenskap möjliggörs
  • 32 åtgärder för att bekämpa av våld mot kvinnor
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59