För att bemöta hybridhot krävs samarbete, inte splittring

24.11.2021 kl. 14:58
Riksdagen förde idag debatt om interpellationen som väckts mot regeringen om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar.

Interpellationen bygger på att man inte anser att Finlands beredskap för hybridanfall är tillräcklig om vi utsattes för samma situation som hänt vid gränsen mot Polen eller Litauen där man hänsynslöst lurar och utnyttjar oskyldiga människor för att sända dem mot landgränsen. 

Mats Löfström lyfte i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande upp att såväl regeringen som riksdagsgruppen är av en annan åsikt i frågan.  

- Finlands beredskap är väldigt bra och detta är en av flera skrämselkampanjer vars enda målsättning är att få oss att känna oss otrygga. Finlands internationella förpliktelser förhindrar oss inte från att effektivt svara på hybridpåverkan, säger Mats Löfström.
 
Regeringen har gjort förberedande arbete för att uppdatera beredskapslagen och ett parlamentariskt möte kommer sammankallas för att diskutera en helhetsreform. Man skulle därför gynnas av samarbete istället för en interpellation i denna fråga. Svenska riksdagsgruppen stöder arbetet i att motverka hybridpåverkan genom att agera konsekvent i enlighet med våra gemensamma principer och använda verktyg såsom en aktiv utrikespolitik, en fungerande rättsstat, ett demokratiskt system och respekten för de mänskliga rättigheterna. Att garantera dessa rättigheter samt medborgarnas säkerhet utesluter inte varandra. 

 - Det finns en långvarig tradition om att inte politisera frågor som handlar om rikets säkerhet för att kunna upprätthålla denna och inte diskutera planer för Finlands försvar offentligt. Det är därför varken konstruktivt eller ansvarsfullt att väcka denna interpellation. Vi behöver också fortsätta samarbeta över alla partigränser och mellan regering och opposition i frågor som berör rikets säkerhet. Det är vad allmänheten förväntar sig av oss, anser Löfström. 

Mats Löfström

Gruppanföranden

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59