Finland behövs i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak 

23.11.2021 kl. 15:59
Riksdagen förde idag en remissdebatt om statsrådets redogörelse om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av fortsatt deltagande i operationen.

- Vi är inte på den internationella arenan för att vara passiva åskådare eller för att blunda för de problem som finns. Då problemen är globala behövs internationella insatser för att lösa dem, säger Ollikainen. 

Svenska Riksdagsgruppen stöder tanken om att Finland ska stärka det övergripande förhållningssättet inom krishantering både nationellt och internationellt. Krishantering ska vara helhetsbetonad, och det är viktigt att man inte enbart satsar på de militära insatserna utan ser värdet i att utveckla den civila krishanteringen.

- Finlands målsättning ska vara att bygga säkerhet, hållbarhet och stabilitet. Vi är en aktiv del av både EU:s och FN:s insatser och som land måste vi bära vårt internationella ansvar, menar Ollikainen. 

Regeringen har förbundit sig att skapa riktlinjer för krishantering som sträcker sig över valperioden, och målsättningen är att Finland ska öka mångsidigt deltagande i krishantering. Nästa år kommer Finland att delta med cirka 75 soldater i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och irakiska Kurdistan. Finland har deltagit i operationen sedan 2015. 

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59