Äntligen utbildas brandmän på svenska igen

18.11.2021 kl. 17:53
Regeringen har idag i samband med behandlingen av kompletterande budgetpropositionen föreslagit för riksdagen att 1,6 miljoner euro riktas till svenskspråkig räddningsutbildning. 

- Äntligen. Det är åratal sedan den senaste räddningsutbildningen ordnades i Finland och behovet är skriande. SFP har arbetat hårt för resurser till en svenskspråkig utbildning. De här resurserna förbättrar tillgången till svenskspråkig räddningspersonal också i framtiden både på fastlandet och på Åland, säger partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

Den svenskspråkiga kursen startar år 2022 med 30 studerande. Behovet av räddningspersonal är stor i hela landet, över 1000 under de kommande 10 åren. Av dessa 1000 borde närmare 300 vara svensk- eller tvåspråkiga. 
 
Läs mer om besluten i den kompletterande budgeten här

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59