Bra att de faktiska konsekvenserna av skolstängningar utreds

11.10.2021 kl. 12:58

Under de senaste 30 åren har 55 procent av grundskolorna i Finland lagts ned. Den här utvecklingen bekymrar riksdagsledamot och Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist (SFP), eftersom nedläggningarna nästan kategoriskt drabbat skolor på landsbygden och i skärgården. 


- Trots att det skett omfattande skolnedläggningar finns det väldigt lite forskning i hur skolnedläggningar påverkat barnen och deras rätt till en jämlik och trygg skolgång. Forskning saknas även i hur närsamhället påverkas speciellt på små orter och om det verkligen ledde till ekonomiska inbesparingar, säger Bergqvist. 

Bergqvist välkomnar därför varmt utredningen som Skärgårdsdelegationen, Landsbygdspolitiska rådet och Barnombudsmannens byrå har inlett om huruvida barnens rättigheter tillgodoses då grundskolor läggs ner.

- På mindre orter kan nedläggningen av närskolan leda till långa skolvägar, vilket i sin tur har konsekvenser för barns och ungas psykiska och fysiska välmående. Vi vuxna klagar på att barn och unga rör sig för lite, men vilka är deras egentliga möjligheter till det då vi vuxna tvingar dem sitta i skolskjutsar upp emot tre timmar per dag, säger Bergqvist.

- Skolan är ofta så mycket mer än en undervisningsenhet. Det är kring skolan som hobbyverksamhet och mycket av de sociala nätverken uppstår. En skolnedläggning har därmed direkta konsekvenser för närsamhället. Jag är därför glad att utredningen också tar i beaktande vad det glesare skolnätverket betyder för den ekonomiska utvecklingen och dragningskraften av skärgården, säger Bergqvist. 

 
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59

Remissdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet 16.9.2021 av riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
16.09.2021 kl. 15:49

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna 

Gruppanförande 14.9.2021 hållet av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00