Egendomsskyddet får inte försvagas

09.10.2021 kl. 12:08

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfte på SFP:s partifullmäktige den 9 oktober upp vikten av egendomsskyddet och uttryckte oro över att förståelsen för egendomsskyddet verkar minska.

- Under den senaste tiden har vi fått en del signaler om minskad förståelse för egendomsskydd och privat äganderätt, både i olika planläggningsprocesser och i den offentliga debatten, säger Blomqvist. Det här är en väldigt oroväckande utveckling.

- Flera viktiga lagberedningsprojekt som är på gång berör eller tangerar egendomsskyddet, det här gäller bland annat markanvändnings- och bygglagen och naturvårdslagen. Det är viktigt att vi i de sammanhangen beaktar och värnar om den privata äganderätten på det nationella planet. Samtidigt vet vi att i praktiken verkställs ändå flera av de konkreta besluten i kommunerna och det gäller därför att vara aktiv också på det lokala planet, säger Blomqvist.

Blomqvist påminner om att egendomsskyddet är en grundläggande rättighet.

- Egendomsskyddet ingår i vår grundlag och i internationella människorättsinstrument. Det är en grundbult i  en västerländsk demokrati och en förutsättning för ekonomisk aktivitet. Det här är något vi ska värna om, avslutar Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59

Remissdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet 16.9.2021 av riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
16.09.2021 kl. 15:49

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna 

Gruppanförande 14.9.2021 hållet av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00