Föräldraledighetsreformen stöder ett mer jämställt föräldraskap

16.09.2021 kl. 14:33
Regeringen har idag överlämnat till riksdagen en proposition om att förnya familjeledigheterna. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläds över förslaget som är ett viktigt steg mot att modernisera vårt familjeledighetssystem.

- Reformen stöder ett mer jämställt föräldraskap och gör det lättare att förena arbete och familjeliv, säger Blomqvist. Det här är ett välkommet steg mot ett mer jämställt familjeledighetssystem, som bättre svarar på samhällets värderingar och behov. 

Enligt propositionen förnyas bland annat föräldradagpenningen så att utgångspunkten blir en jämlik fördelning mellan föräldrarna. Föräldrapenning ska betalas i sammanlagt 320 vardagar för ett barn. Om barnet har två föräldrar får vardera rätt till hälften. Av dessa kan högst 63 vardagar överlåtas. Enligt förslaget skulle även alla barn behandlas jämlikt oavsett familjeform, vilket bättre beaktar mångfalden inom familjer.
 
- En jämlik fördelning ska sporra fler pappor till att ta ut en större andel av familjeledigheterna. Idag använder finländska pappor bara en tiondel av föräldradagpenningen, vilket är betydligt mindre än i våra nordiska grannländer. Nu är det dags att vi kommer ikapp. Ett mer jämställt föräldraskap främjar barnets rättigheter, pappors möjlighet att delta i familjelivet och på sikt även jämställdheten på arbetsmarknaden, säger Blomqvist.

- Samtidigt står det klart att det ännu finns saker att förbättra. Utöver lagen behövs en attitydförändring i samhället och på arbetsmarknaden, för att komma åt osynliga hinder och diskriminering. Att värdesätta tid och omvårdnad av barn ska ligga i hela samhällets intresse.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59

Remissdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet 16.9.2021 av riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
16.09.2021 kl. 15:49

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna 

Gruppanförande 14.9.2021 hållet av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00