Sysselsättning och livskraft börjar i kommunerna

29.05.2021 kl. 10:06
Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfte i sitt partidagstal fram att sysselsättning och livskraft spelar en stor roll i kommunalvalet.

- Kommunerna kommer under de kommande åren att få ett allt större ansvar då det gäller sysselsättning, utveckling och främjande av näringslivets förutsättningar, säger Blomqvist. Särskilt efter coronapandemin är det viktigt att se framåt och satsa på våra styrkor och tillväxtpotential, och den lokala sakkunskapen finns i kommunerna.  


I regeringens halvtidsgranskning beslöts att det är kommunerna som i första hand ska ansvara för arbets- och näringstjänsterna från och med år 2024. I enlighet med regeringsprogrammet kommer kommunerna också att få ett större ansvar när det gäller integration.

- Stor delaktighet, hög sysselsättning samt ett starkt näringsliv är de bästa garanterna för en god kommunekonomi och högklassig service. I kommunerna kommer tjänsterna betydligt närmare den enskilda människan och de lokala förhållandena beaktas. På det här sättet kan vi skapa ännu fler lokala framgångshistorier på olika håll i vårt land, säger Blomqvist.

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00