Landsbygdsarbetsgrupp efterlyser förenklade regler för småskalig inkvarteringsverksamhet

28.05.2021 kl. 13:30
Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder efterlyser i ett pressmeddelande enklare regler i att driva småskalig inkvarteringsverksamhet på landsbygden och i glesbygden. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist, som är SFP:s representant i arbetsgruppen, gläds över detta. 

- Idén till initiativet kom från företagare i Pargas under en företagsträff och är en fråga jag lyft upp i den parlamentariska gruppen. Förslaget fick ett positivt bemötande och det är glädjande att frågan nu går vidare, säger Bergqvist.


De gällande bestämmelserna för småskalig inkvarteringsverksamhet är komplicerade och tolkningarna av verksamhetens yrkesmässighet varierande. Arbetsgruppen föreslår att ansvariga instanser tar fram en guide för dem som vill driva småskalig inkvarteringsverksamhet. Verksamheten ska även främjas genom ökad kunskap, information och spridning av bästa praxis.  Behovet av småskalig och sporadisk övernattning ökar i takt med det växande intresset för t.ex. vandring, paddling och cykling.

- Med komplicerade bestämmelser blir tröskeln att prova på sådan här småskalig verksamhet hög. Det behövs förenklade regler som uppmuntrar till företagande, säger Bergqvist. 
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00