Vi behöver en klar exitplan för resande

01.05.2021 kl. 11:36
Det är mycket troligt att den globala ekonomin återhämtar sig snabbt efter coronakrisen. Både USA och Kina är på väg mot en årlig tillväxt på mer än sex procent på basen av hur året inletts.

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är emellertid orolig för att Europa inte hinner med tåget. Att göra upp klara spelregler för resande är centralt.

 
– Genom ett gemensamt certifikat kan vi underlätta resandet och också riva ner de barriärer vi byggt upp inom EU. En snabb implementering av kommissionens förslag om Digital Green Certificate, det digitala gröna intyget, är av ytterst stor vikt för att vi snabbt skall komma på fötter också i Europa, säger Adlercreutz. 
 
Han säger att det också är viktigt att beakta olika länders vaccinationsstrategier.
 
Till exempel Finnairs passagerarmängd var i mars över 80 procent mindre än för ett år sen på grund av coronakrisen. Företaget gör stora förluster varje dag. Ett problem är att spelreglerna inte är gemensamma. 
 
– Vi måste skapa klara spelregler för alla flygbolag. Entydiga gemensamma krav. Men som land måste vi också hinna med i utvecklingen. Vaccinet tar snabbt udden av sjukdomen. Många länder planerar redan att sätta klara numerära kriterier för inresa från olika länder. Om smittsiffran är under ett visst tal är inresa fritt. Vid en annan smittsiffra krävs intyg. Utan intyg krävs test och karantän. Det här borde vi implementera också i Finland. 
 
– Vi behöver en klar exitplan också för resandet. Vi har inte råd att missa tåget, säger Adlercreutz.

 
Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00