Norrback hoppas att vargstammen kan regleras effektivare i framtiden

27.04.2021 kl. 12:22
Behandlingen av medborgarinitiativet om stamvårdande vargjakt inleddes i jord- och skogsbruksutskottet.

På tisdagens offentliga hörande medverkade initiativtagarna till medborgarinitiativet, experter från Naturresursinstitutet (Luke), Finlands Viltcentral och tjänstemän från jord- och skogsbruksministeriet. 


Anders Norrback (SFP) gläds över att ärendet nu kommer till behandling i utskottet. Vargbeståndet har redan en längre tid varit på en ohållbart hög nivå, framförallt   i Österbotten där vargobservationerna blivit vardag. 

 -Jag hoppas på en positiv behandling av ärendet i utskottet så att vargstammen kan regleras effektivare i framtiden. 

Norrback ställde även en fråga om den stamvårdande vargjaktens regionala inverkan på vargbeståndet under det offentliga hörandet. 

- Det är viktigt att vi får veta vilken inverkan den stamvårdande vargjakten skulle ha regionalt och lokalt i områden där vargbeståndet är stort. Människor som bor i områden där vargarna rör sig vill få svar på hur medborgarinitiativet kan underlätta den problematiska situationen, avslutar Norrback.

Stamvårdande jakt bygger på att myndigheterna ger specifika tillstånd för jakt. Tillstånden baserar sig på skötselplaner för vargstammen som i sin tur grundar sig på vetenskaplig forskning om stammens storlek och genetik. Målet med skötselplanerna är att garantera vargstammens fortlevnad, men samtidigt hålla antalet på en rimlig nivå och att genom jakt hålla djuren skygga.

 
Anders Norrback

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00