Norrback hoppas att vargstammen kan regleras effektivare i framtiden

27.04.2021 kl. 12:22
Behandlingen av medborgarinitiativet om stamvårdande vargjakt inleddes i jord- och skogsbruksutskottet.

På tisdagens offentliga hörande medverkade initiativtagarna till medborgarinitiativet, experter från Naturresursinstitutet (Luke), Finlands Viltcentral och tjänstemän från jord- och skogsbruksministeriet. 


Anders Norrback (SFP) gläds över att ärendet nu kommer till behandling i utskottet. Vargbeståndet har redan en längre tid varit på en ohållbart hög nivå, framförallt   i Österbotten där vargobservationerna blivit vardag. 

 -Jag hoppas på en positiv behandling av ärendet i utskottet så att vargstammen kan regleras effektivare i framtiden. 

Norrback ställde även en fråga om den stamvårdande vargjaktens regionala inverkan på vargbeståndet under det offentliga hörandet. 

- Det är viktigt att vi får veta vilken inverkan den stamvårdande vargjakten skulle ha regionalt och lokalt i områden där vargbeståndet är stort. Människor som bor i områden där vargarna rör sig vill få svar på hur medborgarinitiativet kan underlätta den problematiska situationen, avslutar Norrback.

Stamvårdande jakt bygger på att myndigheterna ger specifika tillstånd för jakt. Tillstånden baserar sig på skötselplaner för vargstammen som i sin tur grundar sig på vetenskaplig forskning om stammens storlek och genetik. Målet med skötselplanerna är att garantera vargstammens fortlevnad, men samtidigt hålla antalet på en rimlig nivå och att genom jakt hålla djuren skygga.

 
Anders Norrback

Gruppanföranden

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08