Regeringen beviljade pengar för nybygget av skolhemmet Lagmansgården - viktigt beslut för hela Svenskfinland!

08.04.2021 kl. 13:53

Regeringen har idag beviljat 12,4 miljoner euro för ett nybygge av Lagmansgårdens skolhem, som samtidigt flyttar från Pedersöre till Pirilö i Jakobstad.


- Lagmansgårdens framtid har varit hotad i flera omgångar och de nya utrymmena är resultatet av långsiktigt och gediget arbete av såväl Svenska folkpartiet som ett flertal andra aktörer i Svenskfinland. Jag är oerhört glad att nybygget nu äntligen blir verklighet, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I fortsättningen kan Lagmansgården erbjuda såväl krävande vård utom hemmet som särskild omsorg.

- Lagmansgården är det enda skolhem i hela Finland  som fungerar på svenska och det är givetvis oerhört viktigt att den verksamheten nu tryggas på lång sikt. Det handlar i slutändan om jämlik service för våra svenskspråkiga barn och unga som av olika orsaker inte kan bo hemma, och behöver särskild omsorg och tillsyn.

- I samband med nybygget ökas också antalet platser i skolhemmet från nuvarande 12 till 19. Det betyder alltså att skolhemmet kommer att kunna ta emot flera ungdomar. Även det är välkommet, säger Henriksson.
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30