Jämställdhetsarbetet behövs fortfarande

08.03.2021 kl. 16:01
Idag den 8 mars uppmärksammas kvinnodagen.

Vi kan vara stolta över hur långt Finland kommit gällande jämställdhet, inte minst tack vare kvinnorättsförkämpars och –organisationers outtröttliga arbete.Regeringens tydliga målsättning är att göra Finland till ett ledande land när det gäller jämställdhet. Samtidigt står det klart att långvariga jämställdhetsutmaningar ännu kvarstår i Finland, bland annat gällande löneskillnader och våld mot kvinnor. År 2021 är jämställdhetsarbetet lika aktuellt som någonsin.

-  Ingen ska utsättas för våld, utan varje fall är ett för mycket. Regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor är ett viktigt verktyg i bekämpande av våldet. Alla har rätt att leva ett liv i trygghet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

-  Löneskillnaderna ligger ännu på ca 16 procent. Det är grundläggande att man ska få lika lön för lika och likvärdigt arbete, oavsett kön. För detta är regeringens likalönsprogram och åtgärder för att öka lönetransparensen centrala, säger Blomqvist. 

Den pågående coronapandemin har också en tydlig jämställdhetsdimension, som bland annat kan ses i påverkan på kvinnors sysselsättning, på fördelningen av ansvar för hushålls- och omsorgsarbe samt i förekomsten av familjevåld och våld mot kvinnor.

- Tyvärr vet vi att kriser kan förstärka underliggande problem. Vi kan inte tillåta att den här krisen för jämställdhetsarbetet bakåt. Regeringen har förbundit sig till att främja jämställdheten under alla omständigheter, och så även under den rådande pandemin, säger Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08