Jämställdhetsarbetet behövs fortfarande

08.03.2021 kl. 16:01
Idag den 8 mars uppmärksammas kvinnodagen.

Vi kan vara stolta över hur långt Finland kommit gällande jämställdhet, inte minst tack vare kvinnorättsförkämpars och –organisationers outtröttliga arbete.Regeringens tydliga målsättning är att göra Finland till ett ledande land när det gäller jämställdhet. Samtidigt står det klart att långvariga jämställdhetsutmaningar ännu kvarstår i Finland, bland annat gällande löneskillnader och våld mot kvinnor. År 2021 är jämställdhetsarbetet lika aktuellt som någonsin.

-  Ingen ska utsättas för våld, utan varje fall är ett för mycket. Regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor är ett viktigt verktyg i bekämpande av våldet. Alla har rätt att leva ett liv i trygghet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

-  Löneskillnaderna ligger ännu på ca 16 procent. Det är grundläggande att man ska få lika lön för lika och likvärdigt arbete, oavsett kön. För detta är regeringens likalönsprogram och åtgärder för att öka lönetransparensen centrala, säger Blomqvist. 

Den pågående coronapandemin har också en tydlig jämställdhetsdimension, som bland annat kan ses i påverkan på kvinnors sysselsättning, på fördelningen av ansvar för hushålls- och omsorgsarbe samt i förekomsten av familjevåld och våld mot kvinnor.

- Tyvärr vet vi att kriser kan förstärka underliggande problem. Vi kan inte tillåta att den här krisen för jämställdhetsarbetet bakåt. Regeringen har förbundit sig till att främja jämställdheten under alla omständigheter, och så även under den rådande pandemin, säger Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00