Ollikainen om den första nationella barnstrategin: Nu ska barnens rättigheter vara i fokus

23.02.2021 kl. 19:46
Idag lanserades den första nationella barnstrategin i Finland.

Strategins syfte är att föra en omfattande samhällspolitisk diskussion om barn- och familjepolitik och att ge verktyg för arbetet för ett barn- och familjevänligt samhälle. Barnstrategin utarbetades parlamentariskt och utgör grunden för den barnpolitik som görs över flera regeringsperioder. Med strategin vill man säkerställa att förpliktelserna för FN:s konvention för barnens rättigheter uppfylls så väl som möjligt i Finland.  
 
- Barnstrategin är ett kort, men synnerligen mångsidigt och brett alster, som sätter fingret på alla de aspekter som berör barn och ungas välmående. Alla tjänstemän och politiker borde läsa strategin. Det är viktigt att vi i fortsättningen oftare stannar upp och funderar ur barnens perspektiv då vi fattar beslut, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, medlem i den parlamentariska kommittén.

Till den nationella barnstrategins visioner hör bland annat att utsatta barns ställning ska tryggas och bättre identifieras samt att småbarnspedagogik och utbildning ska vara högklassigt, jämlikt och mångsidigt. Goda offentliga tjänster på lokal och regional nivå och ett aktivt civilsamhälle ska stödja barnens olika behov genom yrkes- och sektorövergripande samarbeten.
 
- Det är allas uppgift – på alla nivåer – att granska att den mångsidiga barnstrategin följs. Det är vår skyldighet för våra barn och unga, det viktigaste vi har. Barnen ska kunna växa upp i ett tryggt samhälle utan våld, mobbning och ensamhet. Det är viktigt att alla partier enigt kommit fram till gemensamma mål i dessa frågor, säger Ollikainen.

Arbetet med den nationella barnstrategin har förberetts i en parlamentarisk kommitté och man har fastställt åtgärder för barnens ställning som genomförs och utarbetas för varje regeringsperiod. Både barn, ungdomar som vuxna har hörts i utarbetandet av strategin.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30