Stimulanspaketet ger Finland nya möjligheter

16.02.2021 kl. 18:05
För Finland och hela Europa är det livsviktigt att vi får ekonomin på fötter igen. Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i interpellationsdebatten om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket på tisdagen.

- Återhämtningspaketet är en väg ut från den onda spiral som coronavirusepidemin har förorsakat. Paketet ska ge ny tillväxt och nya jobb, men också stärka förtroendet för Europas ekonomi, säger Strand.

I sitt gruppanförande betonade Strand att den hårda konkurrensen mellan länderna, såväl globalt som inom Europa, inte har berörts tillräckligt.
 
- Särskilt inom globala koncerner pågår en ständig kamp om man ska etablera forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i till exempel Finland, Italien, USA eller i Kina. För Finland är det särskilt viktigt att vi för en sådan näringspolitik som tryggar verksamhetsförutsättningarna för globala koncerners aktiviteter i Finland, påpekar Strand.
 
- Bland annat har ekonomi- och framtidsutskottet i olika sammanhang poängterat att Finland målmedvetet bör eftersträva en ledande roll i arbetet för en hållbar framtid genom att särskilt inom energi- och miljöteknik utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå, avslutar Strand.
Joakim Strand

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30