Adlercreutz välkomnar familjeledighetsmodellen: Den kräver också en attitydförändring

16.02.2021 kl. 18:00

Idag presenterades regeringens modell för den kommande familjeledighetsreformen. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz gläds över att reformen går framåt och att modellen möjliggör en jämnare fördelning av ledigheterna föräldrarna emellan.

 
– Modellen ger en tydlig indikation till att föräldraledigheterna ska delas – och att de ska delas jämnt. Nu är det upp till var och en att detta också förverkligas i praktiken. Det kräver en attitydförändring, säger Adlercreutz. 
 
Adlercreutz betonar att ett jämställt arbetsliv kräver att föräldrarna i en mycket större utsträckning delar på familjeledigheterna.
 
– Bara genom att dela på ledigheterna kan vi ändra dagens melodi – det att väntevärdet är det, att mamman stannar hemma. Utgångspunkten för både föräldrar och arbetsgivare skall vara det, att bägge föräldrar använder sin andel. Den här modellen styr oss nu i rätt riktning mot ett mer jämställt familje- och arbetsliv.

 
Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30