Företagare som bedriver gårdsturism kan få ökat coronastöd

17.12.2020 kl. 11:52

Statsrådet beslöt i dag om att ändra förordningen om temporärt understöd till företag på landsbygden. Det här gäller företag vilka till exempel driver gårdsturism som ekonomiskt drabbats av coronakrisen. Förordningen är i kraft till slutet av juni 2021.

- Regeringen har tidigare beslutat att höja det så kallade coronastödet som direkt berör själva primärnäringarna och det som berör fiskerinäringen. Jag är mycket glad att regeringen nu åtgärdat en brist som vi påtalat och att vi nu kunde komplettera det här beslutet så att också de som bedriver gårdsturism kan få stöd, säger Thomas Blomqvist minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.
 
-  Gårdsturismen  har drabbats hårt av pandemin då fester, bröllop och gruppresor i landet inhiberats. Det tidigare maximala stödet var 10 000 € men höjs nu till 80 000 €, konstaterar minister Blomqvist.

- Det känns bra att vi på ett avgörande sätt kunde bidra till att familjer, som har landsbygdsföretag vilka bedriver gårdsturism, med större tillförsikt kan inleda det nya året, säger Thomas Blomqvist.
 

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21