Välkommet extra stöd till drabbade kommuner

19.11.2020 kl. 20:12
Statsrådet beslöt i dag bevilja vissa kommuner ett förhöjt behovsprövat stöd av statsandelarna. Stödet på sammanlagt 60 miljoner euro beviljades till 66 kommuner.

- Den kommunala ekonomin har varit trängd redan länge och har nu dessutom rammats mycket hårt av coronapandemin. Nästan hälften av landets kommuner, hela 149 stycken, hade sökt om stödet vilket visar den svåra situationen på det lokala planet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

- Jag är nöjd över att regeringen nu efter behovsprövning kunnat hjälpa de kommuner som har det allra svårast. Bland de kommuner som fick stöd finns bland annat Raseborg, Lovisa, Lappträsk och Kaskö vilka bedömts höra till de kommuner som drabbats av stora ändringar i intäkter och utgifter under år 2020, säger minister Blomqvist.

- Beslutet av vilka kommuner som fick stödet gjordes bland annat på basen av förändringar i skatteintäkterna, ökade kostnader inom social- och hälsovården eller övriga temporära ändringar som drabbat den kommunala ekonomin. Själva beslutet att ge kommunerna ett extra coronastöd tog vi redan i juni i samband med tilläggsbudgeten, vilket visar hur långsiktigt arbete det är frågan om, säger minister Thomas Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00