Välkommen debatt om jakt på den vitkindade gåsen. 

15.10.2020 kl. 21:48
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) gläds över att medborgarinitiativet om den vitkindade gåsen behandlas i riksdagens plenum.

-Det är ett viktigt ämne som nu kommer till behandling i riksdagen. Enligt Birdlifes statistik har beståndet på vitkindade gäss mer än fördubblats under de senaste tio åren. Det råder ingen tvekan om att den kraftiga ökningen har blivit ett allomfattande problem för jordbrukare och markägare. Liknande problem ser vi även med andra arter, såsom skarven. 

Norrback vill fästa uppmärksamhet vid den problematik som uppstår då enskilda arters bestånd drastiskt ökar. Följderna kan orsaka betydande skador på andra arter och naturen. 

-Vi måste kunna vidta åtgärder när skyddet av enskilda arter skapar stor obalans i naturen. Här har vi beslutsfattare ansvaret att genom lagstiftningsarbetet göra det möjligt att åtgärda problemen, innan följderna blir bestående, säger Norrback.

Anders Norrback

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15