Färjetrafiken får mer pengar

09.10.2020 kl. 13:39
Under riksdagens budgetdebatt på fredagen var SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist mycket glad över att anslaget för landsvägsfärjorna föreslås öka med en miljon euro för år 2021.

- Det här är viktigt för att kunna trygga att färjetrafiken kan fortsätta på minst nuvarande nivå – och helst lite bättre, säger Bergqvist.

Medlen i budgeten ska användas till att förbättra förutsättningarna för näringslivet och pendlingstrafiken samt öka trafiksäkerheten och den dagliga framkomligheten.

- För oss i skärgården är färjorna vår livsnerv. Då den dagliga trafiken för arbetspendling, skoltransporter och varutransporter fungerar smidigt ges också vi samma grundförutsättningar som man har på fastlandet, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Interpellationsdebatt om jordbruket 14.6 2016

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
14.06.2016 kl. 15:00

Jämställdhetens roll för stabiliteten och utvecklingen i samhället.

Jubileumsplenum med anledning av 110 år av kvinnlig rösträtt. Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
01.06.2016 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om den inre säkerheten 24.5 2016

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
24.05.2016 kl. 15:00

Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016
18.05.2016 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik

Gruppanförande 17.5 2016, Carl Haglund
17.05.2016 kl. 15:00

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2017–2020

Gruppanförande 19.4 2016, Joakim Strand
19.04.2016 kl. 15:05