Justitieministerns svar om åldersdiskriminering

21.03.2020 kl. 10:00
Per Lindeberg går hårt åt regeringen i sin insändare i Vasabladet 18.3.2020. Han anklagar regeringen för åldersdiskriminering. Det är precis tvärtom.

Nu råder det undantagsförhållande i vårt land. Det har regeringen i samverkan med republikens president konstaterat. Undantagsförhållandet beror på den världsomfattande pandemi som det nya coronaviruset förorsakat. Ett virus som i skrivande stund lett till många dödsfall i världen.

De nitton åtgärder regeringen presenterade i måndags görs för att skydda äldre människor och de som hör till någon riskgrupp. Det nya viruset är särskilt farligt för just dessa personer. Genom att minska på människokontakterna kan vi minska på smittorisken. Därför är det viktigt att begränsa mänskors samröre med varandra.

Jag vill understryka att vi gör det här uttryckligen för att skydda våra äldre och alla de som tillhör en riskgrupp samt för att vårt samhälle ska klara av att bekämpa coronaviruset på bästa möjliga sätt. Ju mindre man utsätts för smittorisk, desto större möjlighet att klara sig undan sjukdomen. Regeringen vill skydda liv.

Jag förstå att de som nu hör till gruppen 70 år och äldre kan uppleva att det är onödigt att undvika andra människor och offentliga platser. Men det gäller att inse att all fakta visar, att dödligheten är högre för den äldre befolkningen.

Meningen är inte att äldre människor inte skulle få gå ut på promenad, gå till butiken eller till apoteket. Det är dock rekommenderat att dessa besök görs då det är möjligast få människor i rörelse.

"Meningen är inte att äldre människor inte skulle få gå ut på promenad, gå till butiken eller till apoteket."

 
Lindeberg frågar i sin insändare också om grundlagsenligheten. Regeringen lämnade den 17 mars två förordningar om ibruktagning av beredskapslagen till riksdagen.

Beredskapslagens grundidé är att skydda befolkningen. Med den kan man inskränka i de grundläggande rättigheter vi vanligen åtnjuter. Det vill säga, ibruktagande av beredskapslagen är inte grundlagsstridigt förutsatt att det sker på väl motiverade grunder.

Och grundlagsenligheten i regeringens förslag bedöms sedan av riksdagens grundlagsutskott. Därför är det också skäl att i detta sammanhang konstatera att grundlagsutskottet nu gett ett enhälligt betänkande om regeringens förslag och därefter godkände riksdagen förslaget att ta i bruk beredskapslagen.

Slutligen vill jag ännu betona att vi i regeringen är måna om att våra sjukhus ska klara alla inte insjuknar samtidigt kan vi nå bättre resultat. Därför måste vi alla leva lite annorlunda än vi varit vana vid de kommande fyra veckorna.

Viktigt är också att den del av befolkningen som är yngre än 70 år eller inte tillhör en riskgrupp nu
undviker att vara i fysisk kontakt med de som särskilt måste skyddas. Jag är helt övertygad om att vi kommer att klara det här tillsammans. Vi har flera gånger under vår självständighet tagit oss ur svåra situationer och det kommer vi att göra också nu.

Nu behöver vi framförallt ta hand om varandra, visa medmänsklighet och sunt förnuft. Dessa bestämmelser gäller till och med den 13 april 2020.

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson,
14.11.2018 kl. 14:37

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00