Svåra men nödvändiga beslut

26.03.2020 kl. 16:19
Regeringen har beslutat att avgränsa Nyland från de övriga landskapen från och med den 27 mars till den 19 april 2020. Syftet med de nya begränsningarna i rörelsefriheten är att bromsa upp spridningen av epidemin från Nyland till andra delar av Finland.

- Det är svåra, men nödvändiga beslut som har fattats och som föregåtts av grundliga diskussioner och utredningar. Att Nyland isoleras bedömer vi att är nödvändigt för att dämpa smittspridningen till övriga delar av landet så att sjukvårdens intensivvårdskapacitet räcker till och rätten till liv kan tryggas, säger minister Thomas Blomqvist.


- Åtgärderna är exceptionella, men både den medicinska expertisen och regeringen anser att de är nödvändiga i det här läget. Nu måste vi agera kraftigt för hälsa och liv. Vi vet att det får konsekvenser för ekonomin, men regeringen har tagit en del åtgärder och är beredd att ännu fatta fler beslut för att stödja ekonomin. Nu är det viktigt att alla bär sitt ansvar och följer reglerna som gäller för att vi ska klara oss så bra som möjligt ur krisen. Vi ska också komma ihåg att begränsningarna är tillfälliga och att samhället trots allt relativt snart kommer att kunna fungera på ett normalt sätt
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson,
14.11.2018 kl. 14:37

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00