Ohållbart att inte få sälja produkter av säl

12.02.2020 kl. 17:59
Att inte få sälja produkter av säl går emot principerna om hållbar användning av naturresurser och emot sunt förnuft.

Det konstaterade Ålands riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice ordförande Mats Löfström i dagens plenum då en lagändring som reglerar EU-förbudet mot försäljning av sälprodukter debatterades i riksdagen.

 

- Jakten på säl har långa traditioner i Finland, längs kusten och på Åland. Efter att sälstammen varit på en mycket svag nivå på 1980-talet är situationen idag helt det omvända. Gråsälsstammen har ökat explosionsartat och antalet sälar är nu så stort att det är ett allvarligt problem för yrkesfisket, säger Löfström.

Sälen sprider också parasiter, som äts av kräftdjur, som i sin tur äts av fiskar och som gör att parasiten sprids till fiskebestånden. Parasiter uppskattas vara en betydande orsak till att torskbeståndet i södra Östersjön är i ett så dåligt skick nu. Också därför skulle en aktivare viltvård av gråsälen behövas.

 - Ett stort problem idag är att de sälar som fälls inte får användas i produkter som säljs, något som inte bara går emot principerna om hållbar användning av naturresurser utan också emot allt sunt förnuft. En jägare vill inte fälla ett djur som han eller hon inte kan ta vara på. Då försäljningen idag är förbjuden av EU begränsar det möjligheten till användning, vilket i sin tur i praktiken begränsar jakten, säger Löfström.

Förbudet mot handel med sälprodukter är inget som Finland ensamt kan ändra på, eftersom det regleras på EU-nivå. Finland har under hösten 2019 konstaterat i en rapport till EU-kommissionen att förbudet går emot principerna för en hållbar användning av naturresurser och att förbudet har orsakat problem för kustfisket i Finland och i flera andra medlemsstater i Östersjöområdet.  

- Regeringen har en bra linje i frågan och jag är glad att jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i vår debatt i plenisalen idag så tydligt slog fast att regeringen aktivt kommer driva på ett slopande av förbudet inom EU. Det skulle ha en stor betydelse både för yrkesfisket och flera fiskebestånd i Östersjön, och är en viktig fråga för alla kustsamhällen i Östersjön, säger Löfström.

 
Mats Löfström

Gruppanföranden

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00