Dagvård på eget språk, svenska eller finska, är varje barns rätt – fortbildning, fler startplatser och utbildningstillstånd behövs

12.02.2020 kl. 18:16

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson ledde idag ordet på en rundabordsdiskussion om dagvårdens utmaningar speciellt i Helsingfors.

 
- Den svenska dagvården i Finland är oerhört viktig. Att ett barn får tala sitt modersmål handlar om mycket mer än bara språk och kommunikation. Det handlar om trygghet och det handlar om förståelse. Modersmålet är en trygghet för varje barn, sade Henriksson i sitt öppningsanförande.
 
Vid årsskiftet fanns det 50 svenskspråkiga barn som inte hade fått dagisplats i Helsingfors. Hälften av dem erbjöds plats på finskt dagis. Samtidigt fanns det i slutet av januari ungefär 30 lediga jobb på de svenska daghemmen i Helsingfors.
 
- Jag sammankallade till denna diskussion för att sammanföra olika aktörer som jobbar med utbildningsfrågor och det svenska i Finland.
 
Vid tillfället deltog representanter för utbildningsanordnare, Helsingfors stad, intresseorganisationer, privata aktörer samt ett antal finlandssvenska fonder.
 
- Vi förde en mycket god och lösningsinriktad diskussion. Det är uppenbart att vi behöver flexibla lösningar för kvalitativ fortbildning av barnträdgårdslärare, stöd i form av förmånligt boende för dagvårdspersonal och tillstånd att utbilda barnledare vid Prakticum. Statusen för barnträdgårdsläraryrket måste också höjas.
 
- Bollen är nu i rullning. Jag är glad att det finns en bred vilja att söka såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar för att råda bot på bristen av arbetskraft inom småbarnspedagogiken, avslutar Henriksson.
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00