Bergqvist gläds över pengar till Pargasleden

12.12.2019 kl. 13:39

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är mycket glad över att Pargasleden finns med på listan över trafikprojekt som får finansiering genom en extra budgetpott, som finansutskottet bestämmer om. Från dessa så kallade ”julklappspengar” är 200 000 euro öronmärkta för planeringen av den nya vägen mellan motorvägen E18 och Rävsundsbron.

- Det här är en mycket bra nyhet för Pargasleden! Det att hela projektet nu kan planeras samtidigt är väldigt viktigt, säger SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist som också är medlem i kommunikationsutskottet.

I höstas började planeringen av den nya Rävsundsbron och den nya Hessundsbron. Det nu angivna anslaget möjliggör att också planeringen av den nya vägsträckan kan inledas.

- Arbetet tar inte slut här, men visst känns det som en delseger. SFP fortsätter att aktivt jobba för Pargasledens förverkligande och finansiering i den parlamentariska styrgruppen, säger Bergqvist.

Kommunikationsministeriet har tillsatt en parlamentarisk styrgrupp för att bereda stora trafikinvesteringar under åren 2021–2032. Målet är att utarbeta en 12-årsplan där man besluter om vilka stora projekt som ska förverkligas. Det är också här som finansieringen av Pargasleden ska fastställas. SFP:s representant i gruppen är Mikko Ollikainen med Sandra Bergqvist som ersättare. Gruppens arbete ska vara klart 30.4.2021.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Förändringarna i arbetslivet. Statsrådets framtidsredogörelse, del 1.

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 20.6.2017
20.06.2017 kl. 15:00

Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Anna-Maja Henriksson
19.06.2017 kl. 13:12

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2018 – 2021

Gruppanförande 3.5.2017, Svenska riksdagsgruppen, Mats Nylund
03.05.2017 kl. 14:16

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen 4.4. 2017
04.04.2017 kl. 15:00

Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

Gruppanförande 15.3 2017, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
15.03.2017 kl. 15:00

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
08.03.2017 kl. 15:04