Biaudet gläder sig över Migrationsverkets beslut att behandla på nytt cirka 500 asylansökningar

22.11.2019 kl. 19:58

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet gläder sig för Migrationsverkets beslut att ta cirka 500 asylansökningar på nytt i behandling.

‑ Jag är väldigt nöjd över Migrationsverkets beslut. Även i andra länder har exceptionellt många ansökningar behövts korrigeras via besvär eller ny behandling, konstaterar Biaudet.

Migrationsverkets beslut är en reaktion på Europeiska människorättsdomstolens beslut. Domstolen konstaterade förra veckan att Finland brutit mot artikel 2 och artikel 3 i europeiska människorättskonventionen om rätt till liv och förbud mot tortyr då Finland nekade asyl för en irakisk man och skickade honom tillbaka till Irak. Mannen sköts ihjäl tre veckor efter att han återvänt till Irak.

‑ Principen om non-refoulment är absolut och ska skydda flyktingar mot utvisning eller avvisning då deras liv eller frihet är i fara. Att äventyra denna princip är oacceptabelt.

Redan 2018 visade studien, som gjorts av juridiska fakulteten vid Åbo universitet, Åbo Akademis människorättsinstitut och diskrimineringsombudsmannen, att Migrationsverket skärpt sin linje om asyl för irakiska medborgare på ett sätt som inte har stöd i lagen.

-Vi har länge krävt granskning av besluten på grund av vad denna utredning visade.

Eva Biaudet

Gruppanföranden

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29