Nu är det dags att ta tag i barnfattigdomen

20.11.2019 kl. 11:27
Trettio år av barnens rätt att vara barn

Idag uppmärksammas internationella barndagen runt om i världen. Det är 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter godkändes. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson vill göra Finland till världens barnvänligaste land.

 
- SFP vill avskaffa barnfattigdomen i vårt land. Under hela min tid i rikspolitiken har jag och SFP talat för att slopa kopplingen mellan barnbidragets ensamförsörjartillägg och utkomststödet. Alla ensamförsörjare ska kunna bli med barnbidragets tillägg på 53,30 € i handen. Det har inte tidigare varit fallet. Nu ska det åtgärdas under den här regeringsperioden. Familjens ekonomiska situation har också betydelse för barnens trygghet, säger Henriksson.
 
FN:s konvention om barnets rättigheter kom till för att trygga barnets särskilda behov och intressen. Konventionen gäller alla under 18 år. Konventionen är förpliktande för staten, kommunerna, barnens föräldrar och övriga vuxna.
 
Finland ska bli världens barnvänligaste land
 
- Mycket positivt har hänt såväl i Finland som i världen då det gäller att främja barnens rättigheter. Ännu återstår mycket att göra. Barn ska inte behöva utsättas för sexuell exploatering på nätet och världens flickor ska inte behöva vara rädda för att bli utsatta för könsstympning, säger Henriksson.

- Det behövs mycket samarbete såväl internationellt som här i vårt eget land mellan bland annat myndigheter, skolan, polisen och vården för att ännu bättre kunna förebygga brott.

Regeringen vill i sitt regeringsprogram prioritera barns och ungas välbefinnande. Alla barn och unga ska garanteras en genuin möjlighet att ha en hobby som intresserar dem i anknytning till skoldagen.

- För att stöda föräldrarna genomför regeringen en ambitiös familjeledighetsreform som stöder familjernas välfärd. Vi återinför också den subjektiva rätten till dagvård, som den förra regeringen slopade.

- Regeringens barnfamiljsstrategi främjar verkställandet av just konventionen om barnets rättigheter. Vi vill fokusera på barnens rätt i beslutsfattandet samt på barn- och familjeorienterade tjänster och stöd. Vi förbinder oss också till att bedöma vilka konsekvenser olika beslut har för barn och till att stärka barns och ungas delaktighet.

 
Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03