Finland behöver en samtyckeslag och en förnyad sexualbrottslagstiftning

18.09.2019 kl. 16:10

Riksdagen höll under onsdagen remissdebatt om medborgarinitiativet om att definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke. Initiativet, som även kallats för Samtycke 2018, föreslår en ändring av strafflagens 20:e kapitel om sexualbrott. Den nuvarande lagstiftningen kräver att utövaren tvingar offret till samlag med våld eller hot om våld, för att det skall definieras som våldtäkt.

 

Medborgarinitiativet föreslår istället att man ska dömas för våldtäkt då man utan samtycke genomför samlag med en annan person. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna konstaterade redan år 2003 att våldtäkt definieras som samlag utan samtycke.

 

I regeringsprogrammet slår man fast att en totaltrevision av lagstiftningen gällande sexualbrott ska genomföras, där utgångspunkterna ska vara integritet och rätten till sexuell självbestämmanderätt. Man slår också fast att definitionen av våldtäkt skall ändras så att den baseras på avsaknad av samtycke, i likhet med initiativet, och så att rättssäkerheten tillgodoställs.

 

Våldtäkt definieras redan genom samtycke i ett flertal länder, bl.a. Sverige, Tyskland och Storbritannien.

 

-                           En revision av sexualbrottslagstiftningen är behövlig och våldtäktsstatistiken i Finland är allt för hög idag. En ändring av definitionen skulle förhoppningsvis minska på mörkertalet i statistiken på våldtäkter som aldrig anmäls, säger Mats Löfström.

 

-                           Varje våldtäkt är en för mycket och en sådan här modell baserat på samtycke skulle göra det klarare var gränsen går och ge ett starkare rättsskydd åt någon som utsetts för ett sexuellt övergrepp. Av den anledningen är det också viktigt att en totalrevision av hela sexualbrottslagstiftningen görs, något vi kom överens om i regeringsförhandlingarna, säger Löfström.

 

Strafflagen är enligt självstyrelselagen rikets behörighet och dens bestämmelser gäller också i sin helhet på Åland.

Mats Löfström

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00