En seger för exportkusten!

18.09.2019 kl. 16:07

- Beskedet om att sträckan Vassor-Kärklax nu äntligen får sina 11 miljoner euro är mycket glädjande.En smidig riksåtta är oerhört viktig för allt näringsliv, exporten samt pendlande österbottningars vardag.

Att pengar även reserverats för ett förbättrande av järnvägen mellan Vasa och Seinäjoki är alldeles utmärkt.
 
- Liksom under senaste riksdagsperiod när vi fick in riksåttan i stomvägsnätverket är även dagens besked en följd av ettmycket gott och mångsidigt lagarbete mellan aktiva beslutsfattare och tjänstemän på olika nivåer.
Jag vill rikta ett speciellt tack till de österbottniska kollegorna men i egenskap av styrelseordförande för Riksåttan rf. även till vänner längs med hela exportkusten!
Joakim Strand

Gruppanföranden

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson,
14.11.2018 kl. 14:37

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44