En seger för exportkusten!

18.09.2019 kl. 16:07

- Beskedet om att sträckan Vassor-Kärklax nu äntligen får sina 11 miljoner euro är mycket glädjande.En smidig riksåtta är oerhört viktig för allt näringsliv, exporten samt pendlande österbottningars vardag.

Att pengar även reserverats för ett förbättrande av järnvägen mellan Vasa och Seinäjoki är alldeles utmärkt.
 
- Liksom under senaste riksdagsperiod när vi fick in riksåttan i stomvägsnätverket är även dagens besked en följd av ettmycket gott och mångsidigt lagarbete mellan aktiva beslutsfattare och tjänstemän på olika nivåer.
Jag vill rikta ett speciellt tack till de österbottniska kollegorna men i egenskap av styrelseordförande för Riksåttan rf. även till vänner längs med hela exportkusten!
Joakim Strand

Gruppanföranden

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00