Tydliga satsningar på de svagastes ställning i statsbudgeten

18.09.2019 kl. 11:20

Regeringen kom igår den 17 september överens om budgetpropositionen för 2020. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp) gläder sig åt att man nu gör tydliga satsningar för att förbättra ställningen hos dem som har det svårt. 

- Jag är speciellt glad över att det föreslås en höjning till ensamförsörjartillägget i barnbidraget och att vi överlag förbättrar situationen för barnfamiljer. Barnfattigdomen är allra vanligast i ensamförsörjarfamiljer och var femte ensamförsörjarfamilj kämpar med sin dagliga ekonomi. Därför är denna förbättring mer än välkommen, säger Rehn-Kivi.

Det föreslås också en höjning på de minsta pensionerna. Höjningar kommer att föreslås till både folkpensionen och garantipensionen. 

- Pensionärernas ställning försämrades under förra regeringsperioden och konkreta åtgärder både vad gäller de äldres ekonomiska situation och förbättrandet av äldreomsorgen har saknats alltför länge. Nu förverkligas både min personliga, Sfp:s och regeringsprogrammets plan för våra äldre, säger Rehn-Kivi

Rehn-Kivi är överlag mycket nöjd över resultatet av budgetförhandlingarna.

- Det är fint att vi nu också satsar på den psykiska hälsan, vårdgarantin och på personaldimensioneringen inom äldrevården. Med dessa åtgärder kan vi avsevärt förbättra situationen för de svaga i samhället, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson,
14.11.2018 kl. 14:37

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44