Tydliga satsningar på de svagastes ställning i statsbudgeten

18.09.2019 kl. 11:20

Regeringen kom igår den 17 september överens om budgetpropositionen för 2020. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp) gläder sig åt att man nu gör tydliga satsningar för att förbättra ställningen hos dem som har det svårt. 

- Jag är speciellt glad över att det föreslås en höjning till ensamförsörjartillägget i barnbidraget och att vi överlag förbättrar situationen för barnfamiljer. Barnfattigdomen är allra vanligast i ensamförsörjarfamiljer och var femte ensamförsörjarfamilj kämpar med sin dagliga ekonomi. Därför är denna förbättring mer än välkommen, säger Rehn-Kivi.

Det föreslås också en höjning på de minsta pensionerna. Höjningar kommer att föreslås till både folkpensionen och garantipensionen. 

- Pensionärernas ställning försämrades under förra regeringsperioden och konkreta åtgärder både vad gäller de äldres ekonomiska situation och förbättrandet av äldreomsorgen har saknats alltför länge. Nu förverkligas både min personliga, Sfp:s och regeringsprogrammets plan för våra äldre, säger Rehn-Kivi

Rehn-Kivi är överlag mycket nöjd över resultatet av budgetförhandlingarna.

- Det är fint att vi nu också satsar på den psykiska hälsan, vårdgarantin och på personaldimensioneringen inom äldrevården. Med dessa åtgärder kan vi avsevärt förbättra situationen för de svaga i samhället, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00