Tydliga satsningar på de svagastes ställning i statsbudgeten

18.09.2019 kl. 11:20

Regeringen kom igår den 17 september överens om budgetpropositionen för 2020. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (Sfp) gläder sig åt att man nu gör tydliga satsningar för att förbättra ställningen hos dem som har det svårt. 

- Jag är speciellt glad över att det föreslås en höjning till ensamförsörjartillägget i barnbidraget och att vi överlag förbättrar situationen för barnfamiljer. Barnfattigdomen är allra vanligast i ensamförsörjarfamiljer och var femte ensamförsörjarfamilj kämpar med sin dagliga ekonomi. Därför är denna förbättring mer än välkommen, säger Rehn-Kivi.

Det föreslås också en höjning på de minsta pensionerna. Höjningar kommer att föreslås till både folkpensionen och garantipensionen. 

- Pensionärernas ställning försämrades under förra regeringsperioden och konkreta åtgärder både vad gäller de äldres ekonomiska situation och förbättrandet av äldreomsorgen har saknats alltför länge. Nu förverkligas både min personliga, Sfp:s och regeringsprogrammets plan för våra äldre, säger Rehn-Kivi

Rehn-Kivi är överlag mycket nöjd över resultatet av budgetförhandlingarna.

- Det är fint att vi nu också satsar på den psykiska hälsan, vårdgarantin och på personaldimensioneringen inom äldrevården. Med dessa åtgärder kan vi avsevärt förbättra situationen för de svaga i samhället, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57