Rättsstatsprincipen viktigast för ett fungerande samhälle

10.09.2019 kl. 12:08
I juli fyllde Finlands regeringsform 100 år. Idag firas hundraårsjubileet av regeringsformen i riksdagen.

– Vår regeringsform från 1919 har utgjort en viktig grund för vår demokrati och har bidragit till att Finland utvecklats till en modern rättsstat. Som EU-ordförandeland understryker Finland vikten av att stärka rättsstatsprincipen runt om i Europa. Det handlar om att respektera oberoende domstolar, mänskliga rättigheter och demokrati och därigenom stärka förtroendet EU-länderna emellan, säger Justitieminister och SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Detta nämnde justitieminister Henriksson också idag när hon öppnade den stora rättsstatskonferensen som ordnas i Helsingfors som en del av Finlands EU-ordförandeskap.

– Finland var det första land i Europa med lika rösträtt för män och kvinnor. Rösträtten är något vi verkligen ska värna om och påminna oss själva om att rätten att använda sin röst är en rättighet, betonar Henriksson.

K.J. Ståhlberg hade en nyckelroll i utformandet av vårt lands första grundlag, regeringsformen. Genom den gavs även konstitutionellt skydd för medborgarnas grundläggande rättigheter, såsom yttrandefrihet, religionsfrihet och mötesfrihet.

– Vi ska vara stolta över Finland där alla har rätt att utöva sin religion, säga vad de tycker och visa sin åsikt. Men genom frihet kommer ansvar. Vi får inte tillåta att man gömmer sig bakom yttrandefriheten om man samtidigt kränker andras grundläggande rättigheter.

– Vi ska fortsätta bygga på vårt samhälle och stärka känslan av stolthet och gemenskap. Jag vill även i fortsättningen se ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och jämlikt och där individens frihet, men också ansvar, är i centrum, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00