SFP vill se en terapigaranti

21.08.2019 kl. 15:52
Det behövs en strategi för mental hälsa. Främjande av den psykiska hälsan är viktigt, SFP vill att finländarna mår bra.

Det underströk partiordförande, justitieminister Anna-Maja  Henriksson då Svenska riksdagsgruppen på onsdagen besökte Malmska sjukhuset i Jakobstad.

– Det är viktigt att få till stånd en terapigaranti som betyder att de som lider av psykisk ohälsa får hjälp i tid. I regeringsprogrammet ingår en strategi för mental hälsa, vilket är något SFP en längre tid efterlyst. Vi behöver också lågtröskelmottagningar dit vem som helst kan gå när det finns behov av hjälp. Särskild fokus behöver sättas på psykisk ohälsa hos våra unga.  Satsningar på främjande av den psykiska hälsan kostar en del, men det är en investering i framtiden som ger garanterad avkastning, både ur en mänsklig och ur en nationalekonomisk synvinkel, säger Henriksson.

Vid sjukhusbesöket i Jakobstad betonade Henriksson att verksamhetsförutsättningarna för de mindre kretssjukhusen i Jakobstad, Borgå och Raseborg, samt Åbolands sjukhus, bör tryggas.

– Vi bör se till att dessa sjukhus också i framtiden utvecklas och är attraktiva arbetsplatser för personalen.
Henriksson kommenterade också planerna på att utveckla social- och hälsovården som helhet.

– Vi i SFP är glada att regeringen på allvar går in för en särlösning för befolkningstäta Nyland.  SFP ser det också som mycket viktigt att regeringsprogrammet följs gällande omfattande dygnet runt jour för Vasa centralsjukhus.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00