Miksi supistettiin leikkaustoimintaa pienemmissä sairaaloissa ja miksi luovutaan asiakasmaksujen maksukatosta terveydenhuollossa?

15.01.2019 klo 07:51

Viime viikolla eduskunta aloitti kahden kiistanalaisten lakiehdotusten käsittelyn. Ensimmäinen lakiehdotus koskee nykyisten sairaanhoitopiirien ja mahdollisten tulevien maakuntien oikeutta ostaa muun muassa kirurgisia toimenpiteitä sekä yksityisiltä toimijoilta että julkiselta puolelta. Tämä olisi mahdollista mikäli ne sairaalat joihin leikkaustoimintaa on keskitetty, eivät pysty tarjoamaan leikkauksia hoitotakuun vaatimassa ajanjaksossa.

 

Edellisellä eduskuntakaudella alkoi keskittäminen ns. päivystysasteuksen muodossa. Kaikki silloiset hallituspuolueet paitsi RKP hyväksyivät tätä muutosta. Nykyinen hallitus on jatkanut leikkaustoiminnan keskittämistä ja on vahvistanut tehtävänjakoa sairaaloiden välillä. Pienemmiltä sairaaloilta ollaan tietyiltä osin ja ehdoin viety oikeudet leikkaustoimintaan.

 

Olen aina kannattanut ja puoltanut julkisen ja yksityisen puolen tehokasta ja resurssienkäytön kannalta järkevää yhteistyötä. Tässä asiassa en kuitenkaan ymmärrä miksi ensin keskitetään ja rajoitetaan oikeuksia leikkaustoimintaan julkisilta pienemmiltä sairaaloilta ja sitten halutaan kuitenkin luoda mahdollisuus ostaa leikkauksia sekä yksityisiltä että julkisilta sairaaloilta. Ehtona on, että matka julkiseen sairaalaan jossa on 24/7 päivystystä kestää maksimissaan 30 minuuttia. Nyt näyttää siis siltä, että leikkaustoiminnan kapasiteetti keskittämisen jälkeen ei riitäkään isoimmissa sairaaloissa. Tilanne on todella hämmentävä.

 

Hyvää tässä lakiehdotuksessa on, että luodaan laadulliset ja yhdenvertaiset kriteerit kaikille toimijoille.

 

Toinen lakiehdotus asiakasmaksuista terveydenhuollossa sisältää sekä hyviä että huonoja puolia. Hyviä uudistuksia ovat esimerkiksi, että alle 18 vuotiaille terveyskeskuslääkärien käynnit tulevat maksuttomiksi. Hammashoito ja tilapäinen kotisairaanhoito siirtyvät myös maksuttomuuden piiriin.

 

Todella huolestuttavaa on, että terveyskeskuskäyntien maksukatot poistuvat, mikä on ongelmallista niille pienituloisille jotka käyttävät terveyskeskuksien palveluita paljon. En voi hyväksyä, että sinänsä tarpeellisia ja hyvin perusteltuja uusia maksuttomia palveluita luodaan tämän väestöryhmän kustannuksella. Jos ja kun luodaan uusia oikeuksia, maksumiehinä ei saa olla ne joilla on vähiten. Tästä syntyy yhteiskunnalle suurempia kuluja pitkällä aikavälillä.

Mikaela Nylander