Kunnilla on tärkeä rooli ilmastotyössä

18.03.2021 klo 12:14
Kunnat ovat ratkaisevassa roolissa ympäristökysymyksissä ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. 

Monet kunnat ovat edelläkävijöitä alueellisesti sopeutettujen ilmastoratkaisujen löytämisessä ja tukevat siten kestävää elinkeinotoimintaa ja ympäristötietoista työllisyyspolitiikka kunnassa.

- Kaikessa kunnan toiminnassa on oltava ympäristöajattelua, joka huokuu sosiaalista vastuuta ja maalaisjärkeä. Tämä koskee kaikkea terveydenhuollosta, koulusta ja hoivasta vapaa-aikaan, liikenteeseen ja rakentamiseen. Haluamme nähdä pitkäaikaisia ja vastuullisia toimia ilmastovaikutusten vähentämiseksi, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist sanoo.


Jotta saavutettaisiin Suomen tavoite olla ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä, tarvitaan toimenpiteitä useilla eri tasoilla. Bergqvist näkee kuntien hankinnat tärkeänä työkaluna tässä ilmastotyössä, esimerkiksi suosimalla ilmastoälykkäitä ratkaisuja sekä lähituotantoa.

- Voimme tehdä enemmän hankintojen suhteen. Mistä ruoka tulee, missä kaupungin pyykit pestään ja miten siivous kilpailutetaan? Haluamme tehdä työtä älykkäämmän ja kestävämmän hankintatoimen edistämiseksi, joka korostaa entistä suuremmassa määrin laatukriteereitä, huomioi ilmastovaikutukset ja sallii tarjousten jakamisen osiin. Vastuullisen elintarviketuotannon pitää olla itsestäänselvyys, Bergqvist sanoo.

 
Sandra Bergqvist