Kirjaimellisesti elintärkeät palvelut!

20.10.2022 klo 15:09
Jokainen meistä joutuu jonakin päivänä tilanteeseen, jossa tarvitsemme sosiaali- ja terveyspalveluita ja silloin on voitava luottaa siihen, että saamme niitä ajoissa, kohtuullisen matkan päässä ja omalla äidinkielellämme.

Meidän on myös voitava luottaa siihen, että hoidon laatu on korkea ja että henkilökunta on motivoitunutta ja osaavaa. Hoitaja-ammatin näkeminen houkuttelevana edellyttää, että työolot ovat hyvät ja työstä saatava korvaus on kohtuullisella tasolla. Siksi on äärimmäisen tärkeää ja hyvä asia, että pari viikkoa sitten päästiin palkkaratkaisuun, johon osapuolet ovat tyytyväisiä. Tarvitsemme silti jatkuvaa työtä, jotta hoitoala voi hyvin ja sen pito- ja vetovoima paranee.

Harva kysymys saa kuntalaiset aktivoitumaan yhtä paljon ja herkästi, kuin terveys- ja hoivapalveluiden saatavuus ja laatu. Yhteydenottoja meihin päättäjiin tulee todella runsaasti, mikä on hyvin ymmärrettävää. Terveys ja niihin liittyvät palvelut ovat, ihan kirjaimellisestikin, elintärkeitä ja koskettavat meitä kaikkia. Siksi on selvää, että kun oman lähisairaalan palvelut ovat uhattuna, alueen asukkaat aktivoituvat ja nousevat barrikadeille. HUS-yhtymän muuta viikko sitten esittämät ehdotukset palveluiden heikentämisestä, ovat aivan oikeutetusti herättäneet voimakasta vastustusta. Sekä alueen asukkaat että päättäjät ovat puolustaneet sairaaloita ja vaatineet, että esitettyjä ehdotuksia ei hyväksytä, koska ne vaarantaisivat potilasturvallisuuden ja ihmisten oikeuden tasa-arvoiseen ja saavutettavaan hoitoon.

Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat hyvin arkisia asioita. Kyse on siitä, miten nopeasti ja kuinka läheltä kotiasi pääset lääkäriin, miten ikääntyneiden palvelut turvataan, miten vaikeavammaisten palvelut hoidetaan, miten syrjäytyneisyyttä estetään tai miten neuvolapalvelut järjestetään. Länsiuusimaalaisille Raaseporin sairaala ja Lohjan sairaala ovat tässä keskeisessä roolissa. Mielestäni sote uudistus tarjoaa hyvinvointialueelle mahdollisuuden kehittää toimintaa Raaseporin sairaalan osalta ja sitä mahdollisuutta pitäisi nyt hyödyntää.  

Tähän asti Uudenmaan erityissairaanhoidosta on vastannut HUS-kuntayhtymä, joka myös on tehnyt päätökset, jotka koskevat sairaaloiden toimintaa. Tämä kuntayhtymä lakkautetaan vuodenvaihteessa ja vastuu myös erityissairaanhoidosta siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Kuntayhtymän sijaan muodostetaan HUS-yhtymä ja sen tehtävä on hallinnoida erikoissairaanhoitoa ja tuottaa ne palvelut, jotka hyvinvointialueet tilaavat ja joista he ovat valmiita maksamaan. Alueellamme tämä vastuu on Länsi Uudenmaan hyvinvointialueella. Nyt on tärkeää, että käydään aktiivista vuoropuhelua hyvinvointialueiden ja HUS:n välillä, jotta paikallisten sairaaloiden toimintaedellytykset ja asukkaille toimivat palvelut voidaan turvata.

Thomas Blomqvist