Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

14.12.2022 klo 11:00

Arvoisa puhemies,

talousarvion laatiminen on aikaa vievä ja vaativa tehtävä. Tällä hallituskaudella se on käynyt erityisen selväksi. Keväällä päätetään aina tulevien vuosien rahoituskehyksistä. Syksyllä todellisuus voi näyttäytyä aivan erilaisena. Myös tänä vuonna prosessi on ollut haastava, koska monilla rintamilla on huutava rahapula ja koska joudumme maailmantilanteen takia tekemään historiallisia panostuksia. Nyt olemme loppusuoralla. 

 

Arvoisa puhemies,

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa paljon ensi vuoden talousarvioon. Hyvinvointialueiden rahoitus on jatkossa tärkeä osa valtion talousarviota, koska vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueille, jotka ovat täysin riippuvaisia valtion rahoituksesta. RKP on vaatinut aktiivisesti, että hyvinvointialueiden rahoitus tulisi tehdä entistä kestävämmäksi, ja tämän työn tuloksena eduskunta hyväksyy rahoituslain päivityksen. Mutta vielä ei ole valmista. Hyvinvointialueiden rahoitus vaatii jatkuvaa seurantaa. Meillä on suuri hoitovelka hoidettavanamme. Vasta sen jälkeen voimme keskittyä siihen, mikä on todella tärkeää, eli ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Jos emme panosta tehokkaaseen ennaltaehkäisevään hoitoon, meillä ei koskaan ole riittävästi rahaa vanhustenhuoltoon ja taloudellisesti kuormittaviin ympärivuorokautisiin palveluihin tai kalliiseen erikoissairaanhoitoon, joita me kaikki pidämme tarpeellisina.

 

Arvoisa puhemies,

on ollut hyvä tietää, että opposition ja hallituksen talouspoliittinen linja on ollut hyvin pitkälti samanlainen. Se tärkeää tulevien haasteiden kannalta. Tulevina vuosina nimittäin käydään vaikeita keskusteluja Suomen talouden tasapainottamisesta. Yhtälö ei ole helppo. Tarvitaan monen tasoisia panostuksia, jotka ulottuvat useille hallituskausille. Meidän on myös uskallettava panostaa sellaisiin asioihin, joiden tulokset eivät välttämättä näy vielä tänään tai huomenna, mutta jotka ovat tulevaisuuden kannalta ratkaisevia. Esimerkiksi yrityksille on luotava kannusteita tutkimukseen ja kehittämiseen investoimiseen ja panostamiseen. Meidän on uskallettava panostaa entistä enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja tehtävä pitkäaikaisia panostuksia. Koulutus on vahvin kilpailuetumme, jota meidän tulee vaalia. Yritykset ovat myös selvästi sitä mieltä, että ilmastovelvoitteista ei tule tinkiä. Yrityksille ennakoitavuus on hyvin tärkeää, ja siitä huolehtiminen on jokaisen uuden hallituksen vastuulla.

Meillä on oltava myös edellytyksiä ja taloudellista liikkumavaraa, jotta voisimme tukea yhteiskuntaamme siellä, missä tukea tarvitaan. Kuluneen vuoden aikana olemme kyenneet nopealla aikataulalla päättämään muun muassa maamme puolustukseen panostamisesta. Olemme kyenneet yhteistyöhön yli puoluerajojen ja ideologisten rajojen tilanteissa, joissa kansamme yhtenäisyys on ollut tärkeää. Venäjä jatkaa Ukrainaa vastaan sotimista, joten meidänkin on jatkettava Ukrainan tukemista, sekä suoraan että EU:n ja pian myös Naton kautta.

Sodalla on monia seurauksia, joista maatalouden kriisi on yksi. Kotimaisen ruuantuotannon turvaaminen tässä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa on välttämätöntä. RKP on sitä mieltä, että maatalous tarvitsee tukipaketin mahdollisimman pian.

Meidän on myös jatkettava ratkaisujen etsimistä sähkön hinnasta johtuviin suuriin haasteisiin. Hallitus on syksyn aikana päättänyt sekä sähkökulujen määräaikaisesta verovähennyksestä että väliaikaisesta sähkötuesta niille, jotka eivät voi saada verovähennystä. Tuet auttavat monia kotitalouksia selviämään korkeista sähkönhinnoista, mutta haasteet jatkuvat. Siksi yhteistyö on nyt tarpeen parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

 

Arvoisa puhemies,

kaikkien Suomessa tutkintonsa suorittavien tulisi olla oikeutettuja työskentelemään täällä. Kenenkään, joka haluaa tehdä töitä Suomessa, ei pitäisi joutua murehtimaan sitä, että byrokratia voi laittaa kapuloita rattaisiin. Yritysten tulee voida rekrytoida työntekijöitä muista maista nykyistä nopeammin ja helpommin. Suomessa työskenteleviä ihmisiä ei tulisi karkottaa maasta. Uutisista olemme saaneet kuulla, että todellisuus vielä nykyäänkin on kuitenkin ihan toinen. Sitä RKP ei voi hyväksyä. Työvoiman saatavuus on Suomen tulevaisuuden kohtalonkysymys.

 

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00