Palautekeskustelu sisäistä turvallisuutta koskevasta selonteosta

16.03.2022 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

kun puoli vuotta sitten keskustelimme sisäisen turvallisuuden selonteosta, emme voineet kuvitellakaan, että Euroopan ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne muuttuisi näin ratkaisevasti. Jännitteinen tilanne tarkoittaa samalla sitä, että sisäisen turvallisuuden kysymykset ovat nyt, jos mahdollista, vielä entistäkin tärkeämpiä.

 

Arvoisa puhemies,

suomalaiseen demokraattiseen oikeusvaltioon kuuluu tärkeä elementti nimeltä luottamus. Se on ollut yhteiskuntamme turvallisuuden perusta, mutta myös eräs menestyksemme avaintekijöistä. Luottamus perustuu siihen, että ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti, rikostutkinnat etenevät kohtuullisessa ajassa ja kansalaiset saavat asiansa käsitellyiksi riippumattomissa tuomioistuimissa. Yleisesti ottaen suomalaiset luottavat maamme viranomaisiin. Tätä meidän tulee edelleen vaalia, mutta meidän tulee myös rakentaa luottamusta niiden ryhmien keskuudessa, joissa luottamus on muuta väestöä heikompaa. Se vahvistaa meidän yhteiskuntaamme.

 

RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostavat kansalaisten turvallisuudentunteen merkitystä. On tärkeää, että ihmiset kokevat, että apua on tarvittaessa saatavilla ja että he tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Tähän on panostettava. Myös turvallisuusviranomaisilla on tärkeä rooli, ja suomalaiset arvostavat poliisin näkymistä katukuvassa. Esimerkiksi Paraisilla on vastattu lähipoliisin partiointia koskevaan kysyntään kyläpoliiseja nimittämällä, ja tätä voisi mielestäni soveltaa muuallakin. Emme kuitenkaan saa unohtaa panostuksia epäsuoriin keinoihin lisätä turvallisuutta. Meidän on edistettävä osallisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, varmistettava laadukas koulutus kaikille lapsille ja nuorille, torjuttava oppimiserojen kasvua sekä rasismia ja kaikenlaista syrjintää. Toimenpiteiden kokonaisuudella on ratkaiseva merkitys, sillä tiedämme, että sosiaalinen pahoinvointi ja syrjäytyminen ovat kasvavia sisäisen turvallisuuden uhkia.

 

Arvoisa puhemies,

tällä hetkellä inflaatio kiihtyy, sähkön ja bensan hinnat nousevat, ja lisäksi myös ruuan hinnan odotetaan nousevan. Olemme nykyään hyvin riippuvaisia toisistamme kaupankäynnin ja logistiikkaketjujen osalta. Siksi on todella hyvä, että selonteossa käsitellään myös huoltovarmuuden laajaa aihealuetta. Suomen maantieteellinen sijainti ja meidän riippuvuutemme merikuljetusten toimivuudesta ovat johtaneet siihen, että olemme jo pitkään joutuneet tosissamme pohtimaan, miten voimme turvata maamme huoltovarmuuden mahdollisissa häiriötilanteissa. Lisäksi meneillään oleva koronapandemia on antanut meille arvokasta kokemusta tähän näkökulmaan. Se, että hallitus hiljattain asetti uuden valmiuteen ja huoltovarmuuteen keskittyvän ministerityöryhmän, on tärkeä aloite toimenpiteiden koordinoinnin kannalta. Lisäksi Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja RKP katsoo, että pandemiasta saadut kokemukset on analysoitava tarkasti jälkikäteen.

 

Arvoisa puhemies, meidän on myös oltava valppaana maailmalla lisääntyvän informaatiovaikuttamisen suhteen. Pandemian aikana olemme nähneet, miten salaliittoteoriat leviävät. Ilmiön tavoitteena on luoda säröjä ja epäluottamusta ihmisten välille ja suhteessa viranomaisiin ja päätöksentekijöihin. Siksi viranomaisilla tulee olla selkeät strategiat ongelman torjumiseksi, mutta myös sosiaalisen median yrityksillä on erityinen vastuu. Suomen koulutusjärjestelmä ja suomalaisten medialukutaito ovat vahvoja, ja niitä tulee kehittää ja ylläpitää.

 

Arvoisa puhemies, eräs keskeisin sisäisen turvallisuuden kysymys on avainviranomaisten toimintaedellytysten turvaaminen. Siinä on kyse siitä, että Poliisista, Rajavartiolaitoksesta, Pelastustoimesta, Hätäkeskuslaitoksesta, Tullista ja Maahanmuuttovirastosta koostuvan viranomaisverkoston kaikki jäsenet kykenisivät toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sama koskee myös oikeushallintoviranomaisia. Kokonaisuudessa on kyse maamme oikeudenhoitoketjusta, joka on hyvin tärkeä. Tässä yhteydessä on olennaisen tärkeää ymmärtää, että aina kun lisäämme esimerkiksi poliisin resursseja, myös Syyttäjälaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen resursseja on lisättävä. Kokonaisuus ratkaisee. Sen takia Ruotsalainen eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa rahoituspohjan turvaamiselle pitkäjänteisesti yli vaalikausien.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Ryhmäpuheenvuoton pitäjä edustaja Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.06.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 17.5.2022, Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.05.2022 klo 12:57

NATO-JÄSENYYS

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.05.2022 klo 11:48

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2022 klo 15:00

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.04.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.04.2022 klo 14:33

Valtioneuvoston asuntopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjöä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
02.03.2022 klo 16:07

Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta 23.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.02.2022 klo 15:00

Vastaus polttoaineiden ja energian hintoja koskevaan välikysymykseen 22.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.02.2022 klo 14:56

Ryhmäpuheenvuorot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Ryhmäpuheenvuoton pitäjä edustaja Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.06.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 17.5.2022, Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.05.2022 klo 12:57

NATO-JÄSENYYS

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.05.2022 klo 11:48

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2022 klo 15:00

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.04.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.04.2022 klo 14:33

Palautekeskustelu sisäistä turvallisuutta koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.03.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston asuntopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjöä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
02.03.2022 klo 16:07

Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta 23.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.02.2022 klo 15:00

Vastaus polttoaineiden ja energian hintoja koskevaan välikysymykseen 22.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.02.2022 klo 14:56