Välikysymys hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta

01.10.2019 klo 15:00

Tänään käsiteltävänä oleva välikysymys huokuu pessimismiä, mitä minun on vaikea ymmärtää.

Hallitus tekee ensi vuonna merkittäviä investointeja osaamiseen ja koulutukseen. 256 miljoonan euron kokonaissumma jaetaan kaikkien koulutusasteiden kesken. Tämä parantaa koulutuksen laatua ja suomalaisten osaamistasoa – se on aivan selvää. Vaikka monet pahanilmanlinnut ovatkin asiasta eri mieltä, väitän, että hallitus tekee määrätietoisesti sellaista politiikkaa, joka vahvistaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ja luo edellytyksiä työllisyyden kestävälle kasvulle.

Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen ovat tärkeitä keinoja työllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Ne ovat tuottaneet tulosta Pohjanmaalla, mistä minä tulen. Sen vientirannikolla on jo saavutettu yli 75 prosentin työllisyysaste. Arvon Kokoomus, 75 prosentin työllisyysaste ei ole pohjoismaisittain lainkaan epärealistinen tavoite.

Hallitus on päättänyt laatia yritysstrategian, ja olemme sitoutuneet konkreettisiin edistysaskeliin, joiden avulla työmarkkinoille saadaan kaivattua joustoa.

Hallitus kannustaa yrityksiä investoimaan ottamalla käyttöön kaksinkertaiset poistot neljän vuoden ajaksi. Tämä on selvä signaali siitä, että nyt kannatta investoida. Lisäksi yrityksille tarjotaan 50 prosentin ylimääräistä verovähennystä tutkimus- ja innovaatiohankkeille.

Myös tuntuvat panostukset mielenterveysongelmien hoitoon luovat edellytyksiä entistä paremmalle työelämälle.

 

Työvoiman puute on monen yrityksen suurin ongelma. Siihen hallitus tarjoaa ratkaisuja, joita olisi toivottu jo edelliseltä hallitukselta. Hallitus ei luovu tarveharkinnasta, vaikka se olisikin perusteltua. Sen sijaan prosesseja nopeutetaan. Yrityksille taataan, että menettelyt eivät saa kestää neljää viikkoa kauempaa – hyvä. Lisäksi ulkomaiset opiskelijat saavat tutkinnon suoritettuaan jäädä Suomeen ilman uusia lupaprosesseja. Tämä on tärkeää työllisyyden parantamiseksi ja maassa olevan osaamisen pitämiseksi täällä.

 

Arvoisa puhemies,

Välikysymyksessä väitetään hallituksen veropolitiikan heikentävän työllisyyttä. Olen eri mieltä. Myös Kokoomuksessa tiedetään, että hallitusneuvotteluissa päätettiin, että yritysverotusta ei kiristetä, kuten ei myöskään pääomaveroa eikä tuloveroa. Päinvastoin, hallitus keventää pieni- ja keskituloisten verotusta 200 miljoonalla eurolla.

Toisaalta liikenteen polttoaineiden verotusta tosin kiristetään 250 miljoonalla eurolla. Tässä on kyse priorisoinneista. Niin yksittäisiä ihmisiä kuin yliopistoja ja kouluja koskeneen neljä pitkää vuotta kestäneen indeksijäädytyksen jälkeen istuva hallitus on nyt päättänyt palauttaa sosiaalietuuksien ja koulutusmäärärahojen normaalit indeksikorotukset. Hallituksen infrastruktuuri-investoinneista puhumattakaan.

Juuri sellaisen yhteiskunnanhan me haluammekin. Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja RKP haluavat sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan, jossa uskotaan siihen, että koulutus, tutkimus ja innovaatiot tuovat lisäarvoa ja dynamiikkaa. Haluamme myös, että maamme ikääntyneet saavat turvallista ja inhimillistä hoivaa.

Siinä tapauksessa voimme maksaa polttoaineesta vähän nykyistä enemmän. Korotus ei ole kuluttajahintojen laskennallista nousua suurempi.

Myös opposition pitäisi lukea valtiovarainministeriön arvio, jonka mukaan hallituksen talousarvion ansiosta ostovoima paranee jopa 70 prosentilla suomalaisista.

 

Arvoisa puhemies,

Uusi hallitus aloitti työnsä vain muutama kuukausi sitten. Oppositio on nopeasti turvautunut raskaimpaan parlamentaariseen aseeseensa ilmaistaksensa epäluottamuksensa. Kokoomus on oikeassa siinä, että työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin tulevan nelivuotiskauden aikana on kova haaste nyt, kun talouden näkymät ovat heikentyneet.

Silti välikysymystekstin pessimismi yllättää.

 

Suomen kaltainen suhteellisen pieni maa voi vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen investoimalla muun muassa ympäristöteknologiseen huippuosaamiseen – samalla, kun haalimme elintärkeitä vientieuroja hyvinvointipalveluidemme rahoittamiseksi. Suomalaisten on syytä suhtautua positiivisesti tulevaisuuden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Tämä välikysymys valitettavasti huokuu rasittavaa pessimismiä, johon jähmettyminen ei hyödytä ketään.

Ruotsalainen edsukuntaryhmä

Neljäs lisätalousarvio

Lähetekeskustelussa ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.06.2020 klo 15:29

Palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta

Ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Veronica Rehn-Kivi 9.6.2020.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2020 klo 15:30

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.7.–31.12.2020

Ryhmäpuheenvuoro 6.5.2020, Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.05.2020 klo 18:00

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Ryhmäpuheenvuoro, edustaja Anders Adlercreutz. Puhe on kaksikielinen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.05.2020 klo 14:58

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021–2024

Ryhmäpuheenvuoro 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.04.2020 klo 15:00

Lähetekeskustelu valmiuslaki 17.3.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.03.2020 klo 18:00

Valtiopäivien avauskeskustelu 11.2.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.02.2020 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu, al-Hol

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 15:00

Talousarvion palautekeskustelu

Ryhmäpuheen pitäjä ryhmäpuheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 11:00

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.12.2019 klo 13:00

Ryhmäpuheenvuorot

Neljäs lisätalousarvio

Lähetekeskustelussa ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.06.2020 klo 15:29

Palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta

Ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Veronica Rehn-Kivi 9.6.2020.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2020 klo 15:30

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.7.–31.12.2020

Ryhmäpuheenvuoro 6.5.2020, Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.05.2020 klo 18:00

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Ryhmäpuheenvuoro, edustaja Anders Adlercreutz. Puhe on kaksikielinen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.05.2020 klo 14:58

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2021–2024

Ryhmäpuheenvuoro 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.04.2020 klo 15:00

Lähetekeskustelu valmiuslaki 17.3.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.03.2020 klo 18:00

Valtiopäivien avauskeskustelu 11.2.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.02.2020 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu, al-Hol

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 15:00

Talousarvion palautekeskustelu

Ryhmäpuheen pitäjä ryhmäpuheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 11:00

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.12.2019 klo 13:00