Välikysymys nuorten työehdoista

08.05.2018 klo 15:00

Arvoisa puhemies

 

Enemmän työpaikkoja ja enemmän ihmisiä työelämässä on ainoa kestävä tapa hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamiseksi. Olemme RKP:ssä siksi iloisia siitä, että yhä useampi suomalainen on nyt saanut työpaikan. Hallituksen tavoite työllisyysasteen nostamiseksi 72 prosenttiin vaikuttaa toteutuvan. Se on hyvä, ja paljolti myös sen ansiota, että maailmanlaajuinen talous on kehittynyt hyvin. Meidän täytyy kuitenkin asettaa rima vielä ylemmäs, työllisyysasteen pitäisi olla vähintään 75, mieluiten 80 prosenttia. Kuten pohjoismaisilla naapureillamme. Jotta voimme saavuttaa sen, tulee meidän uudistaa työmarkkinoitamme. Tässä hallitus ei ole onnistunut.

 

Suomi tarvitse toimenpiteitä, jotka edistävät vientiä, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja kasvumahdollisuuksia. Suomi tarvitsee enemmän joustoa työmarkkinoilla, mutta hallitus on kuitenkin epäonnistunut tässä. Tiedämme kaikki, että uudet työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.  Paikallisen sopimisen mahdollistaminen nykyistä laajemmin helpottaisi työntekijöiden palkkaamista pienempiin yrityksiin. Tarvitsemme uuden keskustelukulttuurin työpaikoille, jossa työnantaja ja työntekijä yhdessä keskustellen löytävät parhaimmat ratkaisut. Siksi on suuri pettymys, että hallitus ei saa paikallista sopimista eteenpäin.

Moni yritys kärsii tällä hetkellä osaavan työvoiman pulasta.  Me RKP:ssä uskomme, että yritykset itse tietävät viranomaista paremmin millaisia työntekijöitä ne tarvitsevat. Miksi hallitus ei poista ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa, vaikka se tiedostaa ongelman? Tiedämme myös, että lukuisat vapaat työpaikat ja työnhakijat eivät tällä hetkellä kohtaa. Työnvälitystä on uudistettava, esimerkiksi antamalla yksityisten työnvälittäjien täydentää julkisia työvoimatoimistoja. Samalla esimerkiksi aikuiskoulutukseen on panostettava entistä enemmän.

 

Suomi tarvitsee myös perhevapaiden uudistamista – perheiden, lasten ja tasa-arvoisemman työelämän vuoksi. Myös sen vuoksi, että työskentelyn ja työn vastaanottamisen edellytykset paranisivat. Me haluamme RKP:n kolmiosaisessa mallissa uudistaa perhevapaita 6+6+6 -mallin mukaan, uudistaa kotihoidontukea ja antaa jokaiselle kolme vuotta täyttäneelle lapselle oikeuden neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Olemme sanoneet tämän aikaisemmin ja sanomme tämän myös nyt: uudistus saa myös maksaa. Kustannusneutraali uudistus ei anna todellisia vaikutuksia.

 

Hallitus suunnittelee alle 30-vuotiaiden irtisanomissuojan muuttamista. Nuorten työllisyyttä on tärkeä parantaa, mutta irtisanomissuojan pitää tietenkin noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja perustuslakia. Nyt se on epävarmaa. Hallituksen ehdotuksen perustuslainmukaisuus pitää siksi tarkastaa huolellisesti. On erittäin tärkeää, että työmarkkinoiden ehdot ovat oikeudenmukaisia, noudattavat perustuslakia ja ovat kansainvälisten velvoitteiden mukaisia. Hallituksen tulee myös tehdä perusteellinen sukupuolivaikutusten arviointi, kun esitystä valmistellaan. Nuorten naisten tilanne vaatii erityistä huomiota.

 

 RKP kehottaa hallitusta selvittämään kannustavampana vaihtoehtona mahdollisuutta nuorisovarauksen tekemiseen verotuksessa. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi pienet yritykset voisivat saada ylimääräisen varauksen, joka vastaisi 30 prosenttia nuoren palkkakustannuksista. Varattuja varoja ei verotettaisi ja ne saisi käyttää investointien rahoittamiseen.

 

Työelämää koskevissa keskusteluissa hyvin tärkeä aihe, työhyvinvointi, on joutunut varjoon. Taloutemme menettää vuosittain miljardisumman työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissalojen takia. Tässä on paljon parantamisen varaa. RKP on siksi ehdottanut ohjelmaa paremman työhyvinvoinnin puolesta.

 

 

Arvoisa puhemies,

työnteosta ja yrittäjyydestä puhuessa on myös puhuttava verotuksesta. RKP:n linja on selkeä.  Verotuksen tulee kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen. Työntekijän on saatava enemmän käteen. Kun tekee enemmän töitä, tulee sen myös näkyä lompakossa. Työn verotusta tulee keventää, kuten myös OECD on todennut.

Viime hallituskaudella tehtiin onnistunut yhteisöveron alennus. On elintärkeää, että yritysten verotusta ei tulevaisuudessa lähdetä kiristämään. Päinvastoin, muiden maiden verolinjauksia on seurattava tarkasti ja niihin on myös reagoitava.  RKP on myös esittänyt, että perheyrityksissä tapahtuvat sukupolvenvaihdokset vapautetaan perintö- ja lahjaverosta.  Monet uudet työpaikat syntyvät perheyrityksissä, joiden sukupolvenvaihdosten suurimpia haasteita on juuri verotus. Toinen, eteenkin yksityisyrittäjiä ja naisvoittoisten palvelualojen yrittäjiä kannustava toimi olisi kotitalousvähennyksen korottaminen. Se myös ehkäisisi harmaata taloutta.

 

Arvoisa puhemies,

seuraavalla hallituksella riittää työsarkaa. Hyvinvointiyhteiskuntamme turvaaminen edellyttää työmarkkinoiden uudistamista. Tässä nykyinen hallitus on epäonnistunut. Teen siksi seuraavan epäluottamauslause esityksen:

 

Eduskunta katsoo, että hallitus ei ole onnistunut uudistamaan työmarkkinoita joustavimmiksi. Hallitus on epäonnistunut perhevapaiden uudistamisessa ja nykyistä laajemman paikallisen sopimisen mahdollistamisessa. Näillä perustein eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Vuoden 2019 valtion talousarvioesityksen lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 18.9.2018
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.09.2018 klo 13:00
64424_t.jpg

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa

Ryhmäpuheenvuoro 12.6.2018, Thomas Blomqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2018 klo 15:00
64421_t.jpg

Ajankohtaiskeskustelu kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön haasteista

Ruotsalainen eduskuntaryhmä 12.6 2018 Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2018 klo 16:16

Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoro 23.5.2018, Mats Nylund
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.05.2018 klo 15:00
63912_t.jpg

Ajankohtaiskeskustelu EU:n rahoituskehyksestä

9.5.2018, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.05.2018 klo 15:03

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019–2022

Ryhmäpuheenvuoro 17.4.2018, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2018 klo 14:54
62702_t.jpg

Välikysymyskeskustelu 28.2.2018, yhdenvertainen koulutus.

Mikaela Nylander, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.02.2018 klo 15:07
62499_t.jpg

Lähetekeskustelu tiedustelulaeista 20.2.2018

Ryhmäpuhe, Thomas Blomqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2018 klo 15:00
62389_t.jpg

Valtiopäivien 2018 avauskeskustelu, 14.2.2018

Ryhmäpuheenvuoro Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.02.2018 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Vuoden 2019 valtion talousarvioesityksen lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 18.9.2018
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.09.2018 klo 13:00
64424_t.jpg

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa

Ryhmäpuheenvuoro 12.6.2018, Thomas Blomqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2018 klo 15:00
64421_t.jpg

Ajankohtaiskeskustelu kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön haasteista

Ruotsalainen eduskuntaryhmä 12.6 2018 Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2018 klo 16:16

Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoro 23.5.2018, Mats Nylund
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.05.2018 klo 15:00
63912_t.jpg

Ajankohtaiskeskustelu EU:n rahoituskehyksestä

9.5.2018, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.05.2018 klo 15:03
63885_t.jpg

Välikysymys nuorten työehdoista

Ruotsalainen eduskuntaryhmä, ryhmäpuheenjohtaja Thomas Blomqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.05.2018 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019–2022

Ryhmäpuheenvuoro 17.4.2018, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2018 klo 14:54
62702_t.jpg

Välikysymyskeskustelu 28.2.2018, yhdenvertainen koulutus.

Mikaela Nylander, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.02.2018 klo 15:07
62499_t.jpg

Lähetekeskustelu tiedustelulaeista 20.2.2018

Ryhmäpuhe, Thomas Blomqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.02.2018 klo 15:00
62389_t.jpg

Valtiopäivien 2018 avauskeskustelu, 14.2.2018

Ryhmäpuheenvuoro Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.02.2018 klo 15:00