Lähetekeskustelu tiedustelulaeista 20.2.2018

20.02.2018 klo 15:00

Arvoisa puhemies,
Tiedustelulakien tehtävä on hyvin selkeä – luoda vakautta tähän yhteiskuntaan ja antaa virkavallalle edellytykset suojella tätä kansaa ja maata. Suurin uhka on se uhka, jota emme tunne tai tunnista. Sotilas- ja siviilitiedustelun avulla voimme varautua tähän. Tällä hetkellä meillä ei ole tarpeeksi työkaluja käytössämme ja tiedustelu-uudistuksella tartumme tähän ongelmaa.


Valiokunnilla on nyt iso työnsarka edessään. Meidän vastuullamme on antaa niille työrauha. Uudistuksen sisältöön ja käsittelyjärjestykseen tulemme aikanaan ottamaan kantaa. Meidän täytyy täällä eduskunnassa pystyä käymään kiihkotonta keskustelua asiasta ja pohtia, mihin ehdotetut lait voivat käytännössä johtaa ja onko muutoksille vielä tarvetta.

Arvoisa puhemies,

Terrorismista on tullut uhkakuva, joka on konkreettinen ja helppo käsittää maailmalla tapahtuneiden terrori-iskujen myötä. Maailmassa on kuitenkin paljon täysin toisenlaisia uhkia, joita on vaikea havaita tai edes kuvitella. Vanhanaikaista maa-alueiden valtaamista tapahtuu edelleen mutta vähintään yhtä suuri uhka kohdistuu kyberturvallisuuteen. Meidän täytyy hyväksyä se tosiasia, että vakoilu ja epäeettinen vaikuttaminen ovat osa 2010-lukua.

 

Samalla meidän täytyy muistaa, että suojelun tarve ei rajoitu yksin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Suomalaisten yksityisyydelle annetaan vahva suoja perustuslaissa. Siksi meidän täytyy erittäin tarkkaan punnita tehokkaan valvonnan ja yksityisyyden suojan suhdetta. Emme saa myöskään unohtaa, että uhkakuvat näyttäytyvät hyvin erilaisina eri ihmisille. Kaksoiskansalaiset, erilaiset vähemmistöt ja turvapaikan saaneet miettivät varmasti, miten nämä lait tulevat vaikuttamaan heihin. Näiden lakien tavoitteena tuleekin olla lisätä kaikkien turvallisuudentunnetta tässä maassa, ei heikentää sitä. Se Suomi, jonka minä tunnen, on maa, jossa kansalainen luottaa virkavaltaan ja näin on oleva myös tulevaisuudessa.

 

Suomi on oikeusvaltio, jossa avoimuutta, demokratiaa ja yhdenvertaisuutta pidetään vahvoina arvoina ja jossa eriytymistä vastaan taistellaan eri keinoin. Tästä meidän tulee olla ylpeitä. Terrorismiin ja vakoiluun tulee suhtautua vakavasti mutta yhtä vakavasti tulee suhtautua myös niihin toimivaltuuksiin, jotka annamme tulevaisuuden hallituksille ja viranomaisille. Lait säädetään pitkiksi ajoiksi. Hallituksia tulee ja menee mutta lainsäädännön tulee olla oikeudenmukaista ja poliittisista suhdanteista riippumatonta. Meidän kansanedustajien tehtävänä on varmistaa, että meidän kaikkien oikeuksia suojellaan vaikeinakin aikoina.

 

Arvoisa puhemies,
Tämä laki ei tule ratkaisemaan kaikkia ongelmiamme. Käsittelyn edetessä meidän pitää muistaa, että mikään ei ole mustavalkoista. Sokea luotto tällaisen lain kaikkivoipaisuuteen on varmin tapa tehdä virheitä. Siksi paraskin tiedustelulaki edellyttää sääntelyä, lupamenettelyä ja valvontaa.


Tiedusteluvaltuutetun tehtävä on tässä keskeisessä roolissa. Valtuutetun tulee olla viranomainen, jolla on todellinen mahdollisuus ja tarvittavat resurssit valvoa tiedustelutoimintaa ja tarvittaessa myös puuttua siihen. Myös tänne eduskuntaan tullaan perustamaan tiedustelua valvova valiokunta. Tämän valiokunnan tulee edustaa laajaa parlamentaarista näkemystä. Tiedustelun valvonta vaikuttaa siihen, kuinka suuri luottamus kansalla on tätä uudistusta kohtaan. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kaikilla puolueilla, joilla on edustaja eduskunnassa, on edustaja myös tässä valiokunnassa. 

Arvoisa puhemies,
Tiedustelulait on tarkoitettu tämän maan ja täällä oleskelevien turvaksi. Meidän täytyy taistella terrorismia ja muita uhkia vastaan tehokkaasti mutta samalla vaalien yksityisyyden suojaa. Haluamme luoda turvallisuuden tunnetta mutta emme pelon ilmapiiriä. Jos teemme tämän uudistuksen harkiten ja kiihkottomasti, niin meillä on paljon voitettavaa.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
67988_t.jpg

Palautekeskustelu valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osasta, 4.3.2019

Ryhmäpuheenvuoro, Veronica Rehn-Kivi
Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 klo 12:59

Välikysymys vanhusten hoidon tilasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.02.2019 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtioneuvoston valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
31.01.2019 klo 17:55

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.   Ed. Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2018 klo 17:31

Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

Ryhmäpuheenvuoro 12.12.2018, Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.12.2018 klo 14:39

Selonteko liikuntapolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro, Mikaela Nylander
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.11.2018 klo 14:56

Vaihtoehtobudjetit 14.11.2018

Ryhmäpuheenvuoro, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.11.2018 klo 14:38

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ryhmäpuheenvuoro 13.11.2018, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.11.2018 klo 15:00

Pystymme parempaan

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti 2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.11.2018 klo 11:08

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa

Ryhmäpuheenvuoro 23.10 2018, edustaja Stefan Wallin.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.10.2018 klo 14:59

Ryhmäpuheenvuorot

67988_t.jpg

Palautekeskustelu valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osasta, 4.3.2019

Ryhmäpuheenvuoro, Veronica Rehn-Kivi
Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 klo 12:59

Välikysymys vanhusten hoidon tilasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.02.2019 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtioneuvoston valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
31.01.2019 klo 17:55

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.   Ed. Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2018 klo 17:31

Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

Ryhmäpuheenvuoro 12.12.2018, Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.12.2018 klo 14:39

Selonteko liikuntapolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro, Mikaela Nylander
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.11.2018 klo 14:56

Vaihtoehtobudjetit 14.11.2018

Ryhmäpuheenvuoro, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.11.2018 klo 14:38

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ryhmäpuheenvuoro 13.11.2018, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.11.2018 klo 15:00

Pystymme parempaan

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti 2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.11.2018 klo 11:08

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa

Ryhmäpuheenvuoro 23.10 2018, edustaja Stefan Wallin.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.10.2018 klo 14:59