Keskustelualoite ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2018

15.11.2017 klo 14:31

Arvoisa puhemies, ärade talman

Politiikassa on kyse arvovalinnoista. Aina on mahdollista valita toisin, myös ensi vuonna.  Vaihtoehtobudjetissaan RKP osoittaa, että on mahdollista tehdä vastuullista, uskottavaa talouspolitiikkaa ilman massiivisia ja lyhytnäköisiä leikkauksia esimerkiksi koulutukseen, opiskelijoiden toimentuloon tai  kehitysyhteistyöhön. Arvovalintojen kautta on myös mahdollista toteuttaa yhteiskunnalle välttämättömiä uudistuksia. Lisäämättä kuitenkaan valtion velkaantumista enemmän kuin hallitus.

 

RKP haluaa, että tavallinen palkansaaja saa enemmän käteen. Työnteosta ja ahkeruudesta on palkittava. Verotuksen on aina kannustettava työntekoon ja yrittäjyyteen. Olemme myös vakuuttuneita siitä, että kotitaloudet, joilla on enemmän tuloja käytettävissään vauhdittavat maamme taloutta. Esitämme siksi ansiotuloverotuksen kevennyksiä, jotka ovat suuremmat kuin hallituksen esittämät. Mahdollistamme tämän varovaisella 0,5 prosentin arvonlisäverokorotuksella. Laskemme siis työn verotusta ja korottamme hieman kulutuksen verotusta. Tässä vaiheessa varmasti joku haluaa huomauttaa, että  alv-korotus on huono vaihtoehto matalapalkkaisille, eläkeläisille ja opiskelijoille. Näin olisikin, jos kyseessä olisi pelkkä alv. korotus ilman muita toimenpiteitä. Nyt näin ei ole. Me korotamme takuueläkettä ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta enemmän kuin hallitus, poistamme kansaneläkkeen indeksijäädytyksen ja korotamme opintotukea. Nämä toimenpiteet ovat osa laajempaa toimenpidepakettia kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi.

 

Eduskunnan tietopalvelu on tehnyt selvityksen, joka osoittaa, että meidän vaihtoehtomme lisää käytettävissä olevia tuloja suhteessa hallituksen esitykseen kaikissa tulokymmenyksissä, ja erityisesti kahdessa alimmassa, eli kaikkien vähätuloisimmille. Meidän vaihtoehtomme antaa siis enemmän käteen työtä tekevälle, mutta on samalla sosiaalisesti oikeudenmukainen. Meistä on oikein, että lähihoitajaa saa 330 euroa ja pienituloinen eläkeläinen 120 euro enemmän käteen ensi vuonna.

 

Ärade talman.

Med tanke på den sociala rättvisan är det ännu skäl att nämna de studerande. Regeringen har skurit en fjärdedel av studiepenningen. Ingen annan grupp i samhället har hamnat ut för såhär stora nedskärningar i sin utkomst. Också här skulle vi välja annorlunda. Studiestödet har alltid varit viktigt för SFP. Som kulturminister var jag själv med att höja såväl studiepenningen som studiestödets inkomstgränser. SFP var med och skapade det studiepenningsbaserade studiestödet. I vårt alternativ höjer vi studiepenningens belopp tillbaka till den tidigare nivån. Dessutom höjer vi studiestödets inkomstgränser med 50 procent. Här handlar det också om att flit och arbete ska belönas, inte bestraffas.

 

Vi anser forftarande att en avgiftsfri och kvalitativ utbildning samt en högklassig forskning är nyckeln till Finlands framgång. Vi godkänner inte de massiva nedskärningarna i universitetens och högskolornas anslag, frysningen av universitets- och yrkeshögskoleindexet eller otillräckliga resurser till Business Finlands forskningsanslag. Därför föreslår vi betydligt större anslag till högskoleutbildning och forskning. SFP vill också uppmärksamma grundskolan. Detta eftersom vi vet att familjens socioekonomiska ställning har fått en allt större betydelse för skolframgången. Vi vill hejda denna utveckling och ge alla barn lika förutsättningar att klara sig. Därför föreslår vi höjda anslag för att öka jämlikheten inom den grundläggande utbildningen. Det här är en grundläggande framtidsfråga för Finland.

 

Arvoisa puhemies

Uudet työpaikat Suomessa syntyvät etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Monet näistä ovat perheyrityksiä, joissa sujuva sukupolvenvaihdos on edellytys liiketoiminnan jatkumiselle. Onnistunut sukupolvenvaihdos on siten, myös työllisyyskysymys, jonka suurimpia haasteita on juuri verotus. Siksi esitämme, että perintö- ja lahjavero poistetaan kokonaan yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksissa. Näin tuemme uusien työpaikkojen syntymistä.

 

RKP esittää tämän lisäksi laajaa työllisyyspakettia, jonka yksi kulmakivi on perhepoliittinen kokonaisuudistus. On hyvä, että myös hallitus nyt vihdoinkin selvittää perhevapaiden uudistamista. Hallituksen kustannusneutraali lähtökohta ei kuitenkaan vakuuta. Merkittävää parannusta tuskin saadaan tehtyä ilman valmiutta panostaa uudistukseen kunnolla. Meidän mielestä uudistuksen tulee saada ja pitääkin maksaa. Tässäkin kyse on valinnoista.  SFP föreslår en tredelad familjepolitisk helhetsreform som består av en reform av familjeledigheterna enligt 6+6+6 modellen, reform av hemvårdsstödet och att varje barn som fyllt tre år har rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik.  Vi vill göra det lättare att kombinera familj och arbete, samt minska löne- och pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män. Samt förbättra pappornas möjligheter till familjeledigheter. SFP var med och skapade den subjektiva dagvårdsrätten. Sipiläs regering skrotade den.  Därför vill vi i vår reform trygga alla barn en rätt till kvalitativ småbarnspedagogik.

 

Arvoisa puhemies

Ei ole liioiteltua sanoa, että mielenterveysongelmat ovat uusi kansanterveysongelmamme. Ne aiheuttavat vuosittain miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle. Puhumattakaan siitä inhimillisestä kärsimyksestä, jota yksittäiset ihmiset ja heidän lähiomaisensa joutuvat kokemaan. Tästä huolimatta mielenterveyskysymykset ovat jääneet takaa alalle hallituksen sote-uudistuksessa. RKP esittää siksi kansallista pitkän aikavälin mielenterveysohjelmaa, mutta myös välittömiä lisäresursseja varhaisen puuttumisen palveluihin ja riittävään määrään psykiatrisia sairaanhoitajia terveyskeskuksissa Tässä yhteydessä on hyvä huomioida, että myös Mielenterveyden keskusliitto vaati  lauantaina, että mielenterveys- ja psykoterapiapalvelut on turvattava sote-uudistuksessa nykyistä paremmin. Arvoisa hallitus, miten te suhtaudutte RKP:n esitykseen pitkän aikavälin mielenterveysohjelmasta?  Ja muutenkin arvoisa hallitus toivon, että suhtaudutte avoimesti vaihtoehtomme. Entisenä tekijänoikeuksista vastaavana ministerinä voin ryhmämme puolesta vakuuttaa, että luovumme kaikista tekijänoikeudellisesta vaatimuksista ja annamme tämän paremman vaihtoehtomme vapaasti hallituksen käyttöön.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.   Ed. Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
tänään klo 17:31

Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

Ryhmäpuheenvuoro 12.12.2018, Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
eilen klo 14:39

Selonteko liikuntapolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro, Mikaela Nylander
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.11.2018 klo 14:56

Vaihtoehtobudjetit 14.11.2018

Ryhmäpuheenvuoro, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.11.2018 klo 14:38

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ryhmäpuheenvuoro 13.11.2018, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.11.2018 klo 15:00

Pystymme parempaan

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti 2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.11.2018 klo 11:08

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa

Ryhmäpuheenvuoro 23.10 2018, edustaja Stefan Wallin.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.10.2018 klo 14:59

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä.

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Thomas Blomqvist ti 16.10 2018.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.10.2018 klo 15:00

Vuoden 2019 valtion talousarvioesityksen lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 18.9.2018
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.09.2018 klo 13:00
64424_t.jpg

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa

Ryhmäpuheenvuoro 12.6.2018, Thomas Blomqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2018 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.   Ed. Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
tänään klo 17:31

Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

Ryhmäpuheenvuoro 12.12.2018, Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
eilen klo 14:39

Selonteko liikuntapolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro, Mikaela Nylander
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.11.2018 klo 14:56

Vaihtoehtobudjetit 14.11.2018

Ryhmäpuheenvuoro, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.11.2018 klo 14:38

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ryhmäpuheenvuoro 13.11.2018, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.11.2018 klo 15:00

Pystymme parempaan

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti 2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.11.2018 klo 11:08

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa

Ryhmäpuheenvuoro 23.10 2018, edustaja Stefan Wallin.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.10.2018 klo 14:59

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä.

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Thomas Blomqvist ti 16.10 2018.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.10.2018 klo 15:00

Vuoden 2019 valtion talousarvioesityksen lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 18.9.2018
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.09.2018 klo 13:00
64424_t.jpg

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa

Ryhmäpuheenvuoro 12.6.2018, Thomas Blomqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2018 klo 15:00