Hallituksen tavoite ja tehtävä on sopeuttaa taloutta

20.09.2023 klo 12:55
Orpon hallitus piti ensimmäisen budjettiriihensä tänään 19. syyskuuta. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist osallistui neuvotteluihin.

Hän kuvailee lähtötilannetta vaikeaksi taloudellisten realiteettien takia. Bergqvist sanoo, että säästötoimet, jotka koskevat myös hänen hallinnonalaansa, ovat vaikeita, mutta niistä on sovittu jo hallitusneuvotteluissa.


–  Tämän hallituksen tavoite ja tehtävä on sopeuttaa taloutta 6 miljardilla. Sopeutustoimiin on sitouduttu hallitusohjelmassa. Useampi toimenpiteistä ovat sellaisia, jotka pidemmällä aikavälillä luovat kasvua, kuten työmarkkinauudistuksia, infrastruktuuri-investointipaketti ja investointeja koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, mutta kokonaisuuteen kuuluu myös säästötoimia. Taloudelliseen tilanteeseemme ei ole helppoa ratkaisua, ministeri Bergqvist sanoo.

Hallitus panostaa suomalaisten liikkumisen lisäämiseen

Vastaavana ministerinä Bergqvist on tyytyväinen siihen, että hallitus lisää panostuksiaan liikuntaan, urheiluun ja suomalaisten toimintakykyyn. Hallitusohjelman mukaisesti Suomi Liikkeelle -lippulaivaohjelmaan panostetaan 20 miljoonaa euroa vuodessa.
-Haluamme luoda täysin uudenlaisen poikkihallinnollisen toimintatavan, jolla suomalaiset saadaan liikkumaan enemmän. Liian vähäinen liikunta maksaa meille miljardeja joka vuosi. Odotan innolla, että pääsemme aloittamaan ohjelman toteuttamisen, Bergqvist sanoo.

Suunniteltu kaikkien hyödykkeiden siirtoa ylempään arvonlisäverokantaan, lukuun ottamatta kirjoja ja sanomalehtiä, on herättänyt paljon keskustelua liikunta-alalla. Suunniteltu muutos on lykätty vuodeksi 2025.

– Hallitusohjelmassa on myös kirjaus siitä, että haluamme arvonlisäveron kannustavan liikkumiseen ja että selvitämme laajemmin, miten urheilua ja liikuntaa voidaan tukea verotuksen keinoin. Itse ajattelen näin, että nyt tulee pieni aikalisä, koska muutos ei astu voimaan vielä ensi vuonna. Tulemme varmasti keskustelemaan asiasta urheilua ja liikuntaa käsittelevässä ministerityöryhmässä, Bergqvist sanoo.

Kotitalousvähennyksen soveltamisalan laajentaminen koskemaan myös kotona tapahtuvaa fysio- ja liikuntaterapiaa tukee myös suomalaisten toimintakykyä.

Panostuksia ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön

Ministeri Bergqvist vastaa Orpon hallituksessa nuorisoasioista. Hän on tyytyväinen siihen, että nuorisotyössä panostetaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Panostuksilla ehkäistään sekä nuorten pahoinvointia, että nuorisorikollisuutta.

- Ennaltaehkäisy on tärkeää, on aina viisaampaa puuttua ennen ongelmien syntymistä. Hallitus panostaa nyt koulujen ja oppilaitosten nuorisotyöhön. Lisäksi osoitetaan hankerahoitusta nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyyn, Bergqvist sanoo.

Paraistenväylän rakentamisesta hallituksen priorisoima hanke

Ministeri Bergqvist on työskennellyt pitkään Paraistenväylän toteuttamiseksi ja on tyytyväinen siihen, että hanke ottaa nyt jälleen yhden askeleen eteenpäin. Paraistenväylän Kurkela-Kuusisto -osuus saa nyt aseman yhtenä hallituksen kiireellisesti edistettävänä suunnittelukohteena. Lopullista rahoituspäätöstä on tarkoitus tehdä ensi vuonna.

– Paraistenväylä on yksi alueen tärkeimmistä infrahankkeista. Hanke turvaa vilkkaan liikenteen sujuvuuden Saaristotiellä ja parantaa Kaarinan keskustan liikenneturvallisuutta. Esimerkiksi rakennusmateriaaleja kuljetetaan Paraisilta koko Etelä-Suomeen. Raskaan teollisuuden sujuvammat kuljetukset puolestaan vaikuttavat myönteisesti myös ympäristöön, Bergqvist sanoo.

Hallituksen kiireellisten suunnitteluprojektien joukossa on myös Turun kehätie Naantalin ja Raision välillä sekä parannuksia Rantarataan.
Hallitus panostaa myös Saaristomeriohjelmaan biokaasun, hiilensidonnan, biomassan ja ravinnekierron prosessien vauhdittamiseksi. Väylämaksun määräaikaisen puolituksen voimassaoloa jatketaan. Perintöveron maksuaikaa pidennetään 10 vuodeksi. Panostuksia osoitetaan myös Rajavartiolaitoksen henkilöstöresursseihin sekä poliisi- ja pelastajakoulutukseen. Maatalouden kriisitukeen ja kotimaiseen ruuantuotantoon osoitetaan yhteensä 10 miljoona.


 
Sandra Bergqvist

Jos menetämme nuorten uskon tulevaisuuteen, menetämme tulevaisuuden

Tiistaina eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin välikysymystä nuorten tulevaisuudesta. Kansanedustaja Henrik Wickström piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron.
Henrik Wickström
21.11.2023 klo 15:22

EU:n tulee vahvistaa nopean toiminnan kykyään

Kansanedustaja Eva Biaudet piti tänään ryhmäpuheenvuoron eduskunnan lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ranskan, Belgian ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2024. Biaudet korosti erityisesti kansainvälisen yhteistyön ja vastuun merkitystä. 
Eva Biaudet
15.11.2023 klo 16:16

Edellytykset päätoimiseen opiskeluun paranevat

Eduskunta on tänään (7.11.) käynyt lähetekeskustelun hallituksen ehdotuksista opintotukilain muuttamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on turvata päätoimisen opiskelun edellytykset ja parantaa lasta huoltavien opiskelijoiden tilannetta. Lakiesitys on laadittu liikunta, urheilu ja nuorisoministerin, RKP:n varapuheenjohtajan Sandra Bergqvistin johdolla.
Sandra Bergqvist
07.11.2023 klo 15:40

Vahva pohjoismainen yhteistyö luo turvallisuutta levottomina aikoina

Opetusministeri ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson osallistui Pohjoismaiden neuvoston 75. istuntoon Oslossa.
Anna-Maja Henriksson
02.11.2023 klo 18:46

Suomen ja Viron suhde on vahva

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz vieraili maanantaina Tallinnassa Viron ulkoministeri Margus Tsahknan kutsusta. Vierailun aikana Adlercreutz  ja Tsahkna keskustelivat muun muassa Suomen ja Viron jatkuvasta vahvasta tuesta Ukrainalle.
Anders Adlercreutz
31.10.2023 klo 12:52

Unkarin on aika ratifioida Ruotsin Nato-jäsenyys

Viime viikolla eurooppaministerit kokoontuivat Luxemburgiin. Kokouksessa Suomea edusti eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.
Anders Adlercreutz
30.10.2023 klo 07:56

Terveydenhuolto tarvitsee työrauhaa

Eduskunnassa keskusteltiin tänään hallitukselle esitetystä välikysymyksestä koskien sosiaali- ja terveysalan paikallispalveluja sekä hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamista. Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) korosti ryhmäpuheessaan, että nyt ei ole lyhytaikaisten ratkaisujen aika, vaan tarvitaan työrauhaa, jotta koko terveydenhuoltoala pääsee kunnolla käyntiin uudistuksen jälkeen. Hän korosti myös, että henkilöstö on terveydenhuollon tärkein resurssi.
Henrik Wickström
18.10.2023 klo 15:52

Andersson hallituksen talousarvioesityksestä 2024: Suomi tarvitsee sellaista politiikkaa, joka luo edellytyksiä kasvulle ja turvaa maamme kilpailukyvyn 

Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin hallituksen talousarvioesitysestä vuodelle 2024. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson. 
Otto Andersson
10.10.2023 klo 15:46

Vammaispalvelulain tarkastelu on asetettava etusijalle

Eduskunta on päättänyt lykätä vammaispalvelulain voimaantuloa. RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström uskoo, että hallitus olisi vaikeassa asemassa lainsäädännön kanssa, jos laki olisi hyväksytty nyt.
Henrik Wickström
28.09.2023 klo 13:06

Opetusministeri Henriksson aloittaa Ministeri koulussa -kiertueen

Kiertue tarkoittaa käytännössä sitä, että Henriksson opetusministerinä tulee vierailemaan kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri Suomen tutustuakseen näiden arkeen ja toimintaan
Anna-Maja Henriksson
25.09.2023 klo 11:27

Ryhmäpuheenvuorot

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Lohjan synnytysosasto on oltava olemassa myös tulevaisuudessa!

Länsi-Uusimaa -lehti julkaisi eilen (5.9) uutisen, jossa nostettiin esiin Lohjan synnytysosaston sulkeminen HUS:n säästövaihtoehtona. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mielestä Lohjan synnytysosastoa tarvitaan ja ehdotus sen sulkemisesta on paheksuttava.
Thomas Blomqvist
06.09.2022 klo 14:57

Tärkeitä päätöksiä talouden ja opiskelijoiden kannalta

Hallituspuolueet ovat tänään sopineet työllisyyspaketista, joka vahvistaa julkista taloutta vähintään 110 miljoonalla eurollaa. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tyytyväinen siihen, että hallituspuolueet ovat pitäneet kiinni aikaisemmin sovitusta.
Anna-Maja Henriksson
11.02.2022 klo 16:35

Vastaus kirjalliseen kysymykseen ulkomaisten lippujen alla purjehtivilla aluksilla koronakriisin takia eristettyinä olevista suomalaisista miehistön jäsenistä

Kansanedustajat Sandra Bergqvist ja Mats Löfströmin ym. esittivät kysymyksen ministeri Haavistolle: Mitä hallitus tekee niiden suomalaisten merimiesten kotiin saamiseksi, jotka tällä hetkellä ovat eristyksissä ulkomaisten lippujen alla purjehtivilla aluksilla ja aikooko hallitus toimia kansainvälisesti, esimerkiksi Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO. ssa, kansainvälisen ratkaisun löytämiseksi siihen ongelmaan, että miehistön jäsenet eivät pääse poistumaan aluksiltaan?
Sandra Bergqvist ja Mats Löfström
17.06.2020 klo 14:12

Vastaus kirjalliseen kysymykseen läsnäolo-oikeuden rajoittamisesta synnytyksissä koronaepidemian aikana

Kansanedustaja Sandra Bergqvist on lähestynyt ministeri Krista Kiurua kirjallisella kysymyksellä: Miten kaikille synnyttäjille taataan riittävä tuki yhdenvertaisin perustein ennen synnytystä ja synnytyksen jälkeen myös koronaepidemian aikana, ja Miten taataan vanhempien yhtäläinen oikeus vastasyntyneen lapsen tapaamiseen?
Sandra Bergqvist
08.05.2020 klo 09:39

Vastaus kirjalliseen kysymykseen saariston kiinteistöverojen shokkikorotuksesta

Edustaja Sandra Bergqvist esitti kirjallisen kysymyksen: Onko asiasta vastaava ministeri tietoinen siitä, että Verohallinto lähettää tahallaan kiinteistöverokortteja, jotka todistettavasti suurelta osin ovat virheellisiä ja jotka pakottavat kiinteistönomistajat turvautumaan kalliisiin juridisiin prosesseihin ja mitä ministeri aikoo tehdä veroviranomaisten oma-aloitteiselle laintulkinnan tarkistukselle, joka on äärimmäisen epäedullinen kiinteistönomistajille ja joka tietyiltä osin sitä paitsi on ristiriidassa arvostuslain 29 §:n 1 ja 4 momenttien ja luottamuksensuojan periaatteen kanssa?
Sandra Bergqvist
19.11.2019 klo 16:08

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vastaukset hallitustunnustelijan kysymyksiin 30.4.2019

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.04.2019 klo 10:45

KOTISIVUJA PÄIVITETÄÄN HUHTIKUUN AIKANA

2019 eduskuntavaalien myötä, Ruotsalaisen eduskuntaryhmä koostuu seruraavista edustajista:
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2019 klo 08:50

Pystymme parempaan

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti 2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.11.2018 klo 11:08