Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

08.02.2023 klo 14:57
Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Arvoisa puhemies,

Tällä hallituskaudella Suomessa on koettu harvinaisen vaikeita aikoja, kun sekä koronapandemia että Venäjän hyökkäyssota ovat ravistelleet toimintaympäristöämme. Kuten monissa muissa maailman maissa, olemme täällä eduskunnassa tehneet yhdessä merkittäviä ja välttämättömiä päätöksiä terveytemme suojelemiseksi, yritystemme tukemiseksi ja puolustuksemme vahvistamiseksi. Hallitus ei tehnyt niitä päätöksiä yksin, vaan yhdessä opposition kanssa, koska pidimme niitä välttämättöminä. Kalliina, mutta välttämättöminä. Sama koskee panostuksia vihreään siirtymään, maatalouden kriisiin, oikeusturvan parantamiseen ja moniin muihin asioihin.

Siksi tämän päiväinen keskustelu tuntuu vähän väkinäiseltä. Syy velkaantumiseen lienee kaikille selvä. Kovaan ääneen on jopa vaadittu vielä lisää tukia ja veronkevennyksiä. Mutta kyllä, totta kai RKP on huolissaan Suomen velkaantumisasteesta ja pitää tietenkin tervettä taloutta lähtökohtana. Mutta vastuullisessa politiikassa on kuitenkin kyse myös niiden asioiden puolustamisesta, joista päättämiseen on osallistunut – myös vaaliaikoina.

 

Arvoisa puhemies,

Taloudellisen kepin vaikutukset näkyvät nopeasti, kun taas taloudellisten porkkanoiden vaikutukset näkyvät vasta viiveellä. Siksi meidän on pidettävä pää kylmänä. Lyhytnäköisillä säästöillä voi olla kauaskantoisia seurauksia, kuten esimerkiksi koulutuksen kohdalla on nähty. RKP:n mielestä Suomen on keskityttävä kasvuun ja päätökset talouden tasapainottamisesta on tehtävä kasvu silmälläpitäen.

Julkisen sektorin tulee tehdä yhä enemmän yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, jossa vihreä siirtymä on yksi tulevaisuuden suurimmista mahdollisuuksista. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostukset sekä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön tiivistäminen ovat välttämättömiä Suomen talouskasvulle. Meidän ei tule kiristää yritysten verotusta, vaan meidän on panostettava ennakoitavaan ja pitkäjänteiseen veropolitiikkaan. Valtiontalouden resurssit ovat jatkossa niukat, mutta meidän on annettava äärimmäisen selkeä viesti; että työnteko on kannattavaa, ja että Suomeen kannattaa investoida.

 

Arvoisa puhemies,

Meidän on keskityttävä ja panostettava siihen, että saisimme entistä useammat ihmiset töihin ja löytäisimme lisää työntekijöitä. On itsestään selvää, että tarvitsemme ulkomailta tulevaa työvoimaa. Työn verotusta on alennettava pitkällä aikavälillä eikä veroprogressiota saa kiristää. Meidän on alennettava yrittäjien kynnystä työntekijöiden palkkaamiseen ja edistettävä paikallisen sopimisen yleistymistä. Meidän tulee edistää yritysten kansainvälistymistä ja huolehtia siitä, että työluvat käsitellään 30 päivässä. Meidän on tehtävä osa-aikatyön ja projektitöiden vastaanottamisesta nykyistä houkuttelevampaa ikääntyneille ja annettava heidän olla aktiivisia, ilman että verotuksella viemme pois heidän lisätulonsa.

Meidän on jatkettava työtä sosiaaliturvan uudistamiseksi siten, että se tukee ja auttaa työttömiä ja ohjaa heitä takaisin työelämään. Meidän tavoitteenamme on se, että ne 136 000 suomalaista, joille työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa, saisivat sopivaa täydennyskoulutusta ja siten myös löytäisivät työelämään palaamiseen tarvittavan motivaation, edellytykset ja taloudelliset kannustimet. Suomen sosiaalisen turvaverkon pitää olla kannustava, koska sillä hetkellä, kun turvaverkosta tulee riippumatto, olemme epäonnistuneet.

Nyt jos koskaan meidän on varmistettava, että käytämme rahamme johonkin aidosti tuottoisaan, johonkin sellaiseen, mikä parantaa hyvinvointia ja koulutusta ja lisää kasvua.

 

Arvoisa puhemies,

Politiikan luonne on viime vuosina muuttunut, kun kansankiihotuksesta ja mustavalkoisista väitteistä palkitaan kritiikittömällä näkyvyydellä. Muutaman kuukauden kuluttua monet täällä tänään edustettuina olevista puolueista yrittävät yhdessä muodostaa hallituksen. RKP:llä on puolueena pitkä kokemus hallitusyhteistyöstä sekä hyvinä että haastavina aikoina. Tiedämme, että Suomi tarvitsee nyt vastuullisuutta, kokonaisvaltaista ajattelua ja kykyä käyttää resurssejamme mahdollisimman hyvin. Tämä vaatii sitä, että monet puolueet kokoontuvat yhteen ja löytävät yhteisiä ratkaisuja ja sitoutuvat pitämään niistä kiinni. Tässä tilanteessa meillä ei ole varaa halpojen populististen pisteiden kalasteluun. Se on itsekästä ja lyhytnäköistä. Suomea on luotsattava eteenpäin yhteisymmärryksen pohjalta.

 

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Jos menetämme nuorten uskon tulevaisuuteen, menetämme tulevaisuuden

Tiistaina eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin välikysymystä nuorten tulevaisuudesta. Kansanedustaja Henrik Wickström piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron.
Henrik Wickström
21.11.2023 klo 15:22

EU:n tulee vahvistaa nopean toiminnan kykyään

Kansanedustaja Eva Biaudet piti tänään ryhmäpuheenvuoron eduskunnan lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ranskan, Belgian ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.–30.6.2024. Biaudet korosti erityisesti kansainvälisen yhteistyön ja vastuun merkitystä. 
Eva Biaudet
15.11.2023 klo 16:16

Edellytykset päätoimiseen opiskeluun paranevat

Eduskunta on tänään (7.11.) käynyt lähetekeskustelun hallituksen ehdotuksista opintotukilain muuttamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on turvata päätoimisen opiskelun edellytykset ja parantaa lasta huoltavien opiskelijoiden tilannetta. Lakiesitys on laadittu liikunta, urheilu ja nuorisoministerin, RKP:n varapuheenjohtajan Sandra Bergqvistin johdolla.
Sandra Bergqvist
07.11.2023 klo 15:40

Vahva pohjoismainen yhteistyö luo turvallisuutta levottomina aikoina

Opetusministeri ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson osallistui Pohjoismaiden neuvoston 75. istuntoon Oslossa.
Anna-Maja Henriksson
02.11.2023 klo 18:46

Suomen ja Viron suhde on vahva

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz vieraili maanantaina Tallinnassa Viron ulkoministeri Margus Tsahknan kutsusta. Vierailun aikana Adlercreutz  ja Tsahkna keskustelivat muun muassa Suomen ja Viron jatkuvasta vahvasta tuesta Ukrainalle.
Anders Adlercreutz
31.10.2023 klo 12:52

Unkarin on aika ratifioida Ruotsin Nato-jäsenyys

Viime viikolla eurooppaministerit kokoontuivat Luxemburgiin. Kokouksessa Suomea edusti eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.
Anders Adlercreutz
30.10.2023 klo 07:56

Terveydenhuolto tarvitsee työrauhaa

Eduskunnassa keskusteltiin tänään hallitukselle esitetystä välikysymyksestä koskien sosiaali- ja terveysalan paikallispalveluja sekä hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamista. Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) korosti ryhmäpuheessaan, että nyt ei ole lyhytaikaisten ratkaisujen aika, vaan tarvitaan työrauhaa, jotta koko terveydenhuoltoala pääsee kunnolla käyntiin uudistuksen jälkeen. Hän korosti myös, että henkilöstö on terveydenhuollon tärkein resurssi.
Henrik Wickström
18.10.2023 klo 15:52

Andersson hallituksen talousarvioesityksestä 2024: Suomi tarvitsee sellaista politiikkaa, joka luo edellytyksiä kasvulle ja turvaa maamme kilpailukyvyn 

Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin hallituksen talousarvioesitysestä vuodelle 2024. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson. 
Otto Andersson
10.10.2023 klo 15:46

Vammaispalvelulain tarkastelu on asetettava etusijalle

Eduskunta on päättänyt lykätä vammaispalvelulain voimaantuloa. RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström uskoo, että hallitus olisi vaikeassa asemassa lainsäädännön kanssa, jos laki olisi hyväksytty nyt.
Henrik Wickström
28.09.2023 klo 13:06

Opetusministeri Henriksson aloittaa Ministeri koulussa -kiertueen

Kiertue tarkoittaa käytännössä sitä, että Henriksson opetusministerinä tulee vierailemaan kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri Suomen tutustuakseen näiden arkeen ja toimintaan
Anna-Maja Henriksson
25.09.2023 klo 11:27

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024—2027, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 22.11.2023, Mats Löfström, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.11.2023 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu nuorten tulevaisuudesta

Ryhmäpuheenvuoro 21.11.2023 Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.11.2023 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko EU:n taisteluosaston valmiusvuorosta 1.1.–30.6.2024

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.11.2023 klo 15:10

Välikysymys sosiaali- ja terveydenhuollosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjkä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.10.2023 klo 14:44

Vuoden 2024 talousarvioesityksen lähetekeskustelu     

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.10.2023 klo 13:00

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00