Vaalien siirtäminen ei ollut helppo päätös

21.03.2021 klo 06:09
Siitä on nyt noin vuosi, kun Suomessa ensimmäistä kertaa rauhan aikana otettiin käyttöön valmiuslaki.

Jos joku silloin olisi sanonut, että meillä vuotta myöhemmin on tilanne, jossa elämme poikkeusoloissa, keskustelemme mahdollisista liikkumisrajoituksista ja siirrämme kuntavaaleja, olisi häntä varmasti pidetty enemmän tai vähemmän outona.

 

Koronavirus on osoittautunut paljon odotettua sitkeämmäksi. Etenkin muuntovirukset leviävät nyt nopeasti, paljon nopeammin kuin viime keväänä, kesällä ja syksyllä esiintynyt virus. THL:n kokonaisarvio tautitilanteesta vaikutti olennaisesti siirtämispäätökseen, jonka takana seisovat kahdeksan eduskunnan yhdeksästä puolueesta.

 

THL:n viesti oli, että tautitilanne on brittimuunnoksen takia heikentänyt nopeasti ja että on ”todennäköisempää että touko- kesäkuun vaihteessa epidemia on rauhallisemmassa vaiheessa kuin 18.4”.  Epidemian etenemistä ei pystytä tietenkään tarkasti ennakoimaan. On kuitenkin otettava huomioon mahdollisuus siitä, että uusia rajoitustoimenpiteitä joudutaan asettamaan. Riski äänestysaktiivisuuden laskulle sekä vaalien uskottavuudelle ja legitimiteetille on näissä oloissa todellinen. Demokratian toteutumisen kannalta on tärkeää, että kaikki voivat tuntea olonsa turvalliseksi, kun käyvät äänestämässä.

 

Vaalien siirtäminen on aina poikkeuksellinen toimenpide ja se voidaan tehdä vain painavista syistä. Mutta kun oikeusministeriön virkamiehet virkavastuulla muun muassa THL:n arvioiden perusteella katsovat, että vaaleja ei enää voida järjestää terveysturvallisesti, silloin on kuunneltava. Tautitilanteelle oikeusministeriö ei voi mitään. Kaikesta pahinta olisi viime hetken hätäratkaisu vaalien siirtämisestä. Halusimme myös tässä ratkaisussa puolustaa demokratiaa. On parempi, että kesäkuussa voidaan järjestää vaalit terveysturvallisesti, että kaikki voivat tuntea olonsa turvalliseksi äänestystilanteessa ja että useita satoja tuhansia ihmisiä enemmän on saanut rokotteen. Koronavirusta vaikuttaa myös esiintyvän kesällä vähemmän.

 

Todettakoon myös, että Suomi ei ole tässä yksin Euroopassa. Ranskan parlamentti päätti helmikuussa siirtää 2021 vuoden aluevaalit maaliskuusta kesäkuuhun huonontuneen koronatilanteen takia. Myös Italian kunta- ja aluevaalit siirretään. Ne oli tarkoitus pitää nyt keväällä, mutta ne siirretään syksylle syyskuuhun ja lokakuuhun. Tämä koskee muun muassa Rooman, Milanon ja Torinon vaaleja.

 

Oikeusministeriö on jo viime syksystä lähtien tehnyt yhdessä THL:n kanssa kovasti töitä, jotta vaalit voitaisiin järjestää mahdollisimman terveysturvallisesti. Kaikilla äänestyspaikoilla on oltava riittävät etäisyydet, käsidesiä ja kasvomaskeja on oltava saatavilla. Kuntia on myös ohjeistettu mahdollistamaan äänestys ulkona ja tarjoamaan drive-in äänestysmahdollisuuksia. Kotiäänestystä hoitavat vaalitoimitsijat tullaan rokottamaan. Jotta varmistetaan, että myös koronan takia eristyksessä olevien mahdollisuus äänestää paranisi tulemme myös pidentämään ennakkoäänestysaikaa kahteen viikkoon. Eristys kestää normaalisti 10 päivää. Kunnille tullaan kompensoimaan terveysturvallisten vaalien järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia.

 

Lakiesitys kuntavaalien siirrosta on nyt eduskunnan käsittelyssä. Tiistaina kävimme lähetekeskustelun, ja kahdeksan yhdeksästä puolueesta oli samaa mieltä. Kaikkein vastuullisin päätös on siirtää vaalit kesäkuuhun.

Anna-Maja Henriksson

Panostakaa nuorten yrittäjyyskasvatukseen kunnissa!

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz haluaa kannustaa kuntia panostamaan nuoriinsa tarjoamalla heille yrittäjyyskasvatusta kouluissa.
Anders Adlercreutz
28.03.2021 klo 16:22

Bergqvist pitää taksialan selkeämmät säännöt tervetulleina 

Eduskunta on tänään (25.3) käsitellyt taksisääntelyn tarkistusta. Lakiehdotuksella pyritään korjaamaan ongelmat, jotka syntyivät viime hallituskauden sääntelyn purkamisen jälkeen.
Sandra Bergqvist
25.03.2021 klo 17:16

Uusi jätelaki on työvoitto

Työvoitto. Näin RKP:n kolme Pohjalaista kansanedustajaa Ollikainen, Norrback ja Strand kuvailevat hallituksen lopullista esitystä uudeksi jätelaiksi.
Anders Norrback, Mikko Ollikainen ja Joakim Strand
25.03.2021 klo 15:58

RKP hyväksyy ehdotetut rajoitukset

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tänään ryhmäkokouksessaan päättänyt, että ryhmä hyväksyy, että hallitus jatkaa liikkumisrajoitusten valmistelua koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.03.2021 klo 22:15

Pohjoismaista yhteistyötä on tärkeä edistää

Tänään vietetään Pohjolan päivää. Pohjoismaat allekirjoittivat 23. maaliskuuta 1962 Helsingin sopimuksen, joka edelleen on perusta sekä parlamentaariselle että hallitusten väliselle yhteistyölle.
Thomas Blomqvist
23.03.2021 klo 13:35

Vihapuheella ja häirinnällä ei ole paikkaa yhteiskunnassamme

Tänään 19. maaliskuuta vietetään Minna Canthin päivää ja tasa-arvon päivää. Vaikka me monella tapaa elämme tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa kuin koskaan aikaisemmin on selvää, että tasa-arvotyö on vielä kesken. Tämä näkyy muun muassa vihapuheessa ja härinnässä, joka kohdistuu erityisesti naisiin, sekä verkossa että muualla.
Thomas Blomqvist
19.03.2021 klo 15:36

Ammattikalastajien asema turvataan uudessa kalastuslaissa

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) iloitsee hallituksen esityksestä kalastuslain uudistamiseksi, joka parantaa kalastajien mahdollisuutta rekisteröityä luokan 1 kalastajana. Rekisteröinti eri kalastajaluokkiin on ammattikalastajien kannalta tärkeä kysymys, jotta ammattikalastaminen olisi jatkossakin mahdollista. 
Anders Norrback
19.03.2021 klo 15:35

Kunnilla on tärkeä rooli ilmastotyössä

Kunnat ovat ratkaisevassa roolissa ympäristökysymyksissä ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. 
Sandra Bergqvist
18.03.2021 klo 12:14

Biaudet kiittää kriisinhallintakomitean mietintöä

Komitea suosittaa aktiivista osallistumista
Eva Biaudet
17.03.2021 klo 12:48

Ryhmäpuheenvuorot

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 24.2.2021. Puheen esitti edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.02.2021 klo 15:00

Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.02.2021 klo 14:59

Euroopan unionin omien varojen järjestelmä

Lähetekeskustelu 10.2 2021 Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.02.2021 klo 14:43

Valtiopäivien avauskeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro piti eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.02.2021 klo 15:00

Budjetin palautekeskustelu 15.12.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.12.2020 klo 12:07

Palautekeskustelu liittyen Sote-uudistukseen.

Ryhmäpuheenvuoro 14.12 2020.. Puhujana edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2020 klo 14:48

Valtioneuvoston selonteko Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoro 1.12.2020, Joakim Strand, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2020 klo 14:30

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ryhmäpuheenvuoro 30.11.2020, Anders Norrback, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.11.2020 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoro 11.11.2020, Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.11.2020 klo 14:59

Agenda2030 – Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Ryhmäpuheenvuoro 4.11.2020. Edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
04.11.2020 klo 15:00