Yritysvastuu blogi

22.10.2020 klo 11:03
Minä haluan olla varma siitä, että en osta vaatteita, jotka ovat tuotettuja lasten hyväksikäytön kautta tai ihmiskaupan uhrien kurjuudesta.

Minä haluan olla varma siitä, että esimerkiksi koulumme ja kirjastomme siivoojat ovat turvallisissa ja tavallisissa työsuhteissa. 

 

Minä haluan olla varma siitä, että ulkomailta tulevilla marjanpoimijoilla on ihmisarvoiset asumisolosuhteet ja oikeudenmukainen palkkaus täällä työskennellessään. 

 

Tänään minun on kuluttajana mahdotonta olla varma edellä mainituista.  

 

Yritysvastuusta on siksi keskusteltu niin YK:ssa, EU:ssa kuin kansallisella tasolla. Mahdollinen kansallinen yritysvastuulaki velvoittaisi yrityksiä noudattamaan asianmukaista huolellisuutta Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella ja vähentäisi haitallisia ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksia. Mielestäni on tärkeää, että lain tulisi koskea niin suuryrityksiä kuin pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yritysvastuulaki palkitsisi toimijoita, jotka jo toimivat huolellisuusvelvoitteen mukaisesti, ja samalla velvoittaisi niitä, joilla vielä on kehitettävää ja tulisi muuttaa toimintatapojaan. Yritysvastuulaki vaatisi myös toimijoita tiedostamaan ihmisoikeusloukkauksien merkityksen ja vakavuuden.  

 

Ne yritykset, jotka järjestelmällisesti huolehtivat työntekijöistään ja huolellisesti varmistavat myös alihankkijansa työntekijöiden ja tuottajien olosuhteet, ansaitsevat minulta luottamuksen kuluttajana. Hankintaketjun läpinäkyvyys ja vastuullisuus ovat siis niin kuluttajan kuin toimijan etu.  

 

Meille pohjoismaalaisille lasten oikeuksien suojeleminen on syvällä kulttuurissa ja arvoissa. Lapsen tarpeiden näkeminen on meillä sekä perheiden että yhteiskunnan asia ja kaltoinkohtelun eri muotoja pyritään aktiivisesti estämään lainsäädännön ja eri aktiivisten tukitoimien kautta. Monessa maassa lasten ja muiden heikommassa asemassa olevien ihmisten asema ei ole lähelläkään tätä. Kurjuus, korruptio, väkivalta ja vähemmistöjen eriarvoisuus asettaa ihmiset tilanteisiin, jotka meille ovat mahdottomia edes kuvitella. Joskus meidän turvallisuutemme, tai oikeudenmukaisuusilluusio, estää meitä näkemästä jopa systemaattisia ihmisoikeusrikkomuksia.  

 

Ihmiskauppa on yksi kaikkein vakavimmista ihmisoikeusloukkauksista ja se koskee huomattavan paljon myös lapsia. Ihmiskauppaa on työelämässä, seksiteollisuudessa ja rikollisessa toiminnassa – ja näitä esiintyy jokaisessa maassa. Mitä heikommassa asemassa ihminen on, sitä vaikeampaa hänellä on valita pois vakavakin hyväksikäyttö. Ihmiskauppaan liittyy tavallisesti aina myös väkivaltaa, kun kyse on lapsista ja naisista.  

  

Pohjoismainen hyvinvointi on tulosta aktiivisesta yhteisestä vastuusta myös muista heikommassa asemassa olevista, lähtien äitiysneuvoloiden toiminnasta ja varhaiskasvatuksesta kansaneläkejärjestelmään. Myös työelämässä on pitkät perinteet esimerkiksi työsuojelulainsäädännöstä. Avoin yhteiskunta, kansalaisjärjestöjen ja median työ nostavat omilta osiltaan esiin ongelmia niin julkisen kuin yksityisen sektorin toiminnassa, ja vähentävät näin ollen mahdollisuuksia vallan väärinkäyttöön ja ihmisten hyväksikäyttöön.  

 

Iloitsen siitä, että useat yritykset itse ajavat kattavampaa yritysvastuuta ja että olemme hallitusohjelmassa päättäneet tehdä selvityksen, jonka tavoitteena on yritysvastuulain säätäminen. Toivon että voin tulevaisuudessa sanoa, että olen varma siitä, että yrityksemme toimivat huolellisesti.  

Eva Biaudet

Suomesta energiatutkimuksen kärkimaa

On tärkeää keskittyä nimenomaan sellaisiin hankkeisiin, jotka tuovat pöytään myös uusia yksityisen sektorin investointeja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, painotti kansanedustaja Joakim Strand (RKP) Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston selonteosta koskien Suomen kestävän kasvun ohjelmaa tiistaina.
Joakim Strand
01.12.2020 klo 14:35

Suomen tulee olla suunnannäyttäjä konfliktinratkonnassa

Meidän on myös jatkossa otettava aktiivinen rooli konfliktinratkaisussa kansanvälisellä kentällä.
Anders Norrback
30.11.2020 klo 15:00

Jokaisella on vastuu puuttua häirintään ja väkivaltaan

Keskiviikkona vietettiin kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Päivän tarkoituksena on kunnioittaa kaikkien niiden naisten muistoa, jotka ovat menettäneet henkensä lähisuhdeväkivallan seurauksena.
Anna-Maja Henriksson
29.11.2020 klo 06:33

Miehistötuki Suomen lipun alla purjehtiville aluksille on iloinen uutinen

Eduskunta hyväksyi tänään hallituksen lakiesitys meriliikenteen väliaikaisesta tuesta koronapandemian seurauksena. Varsinais-Suomen kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Sandra Bergqvist  on iloinen päätöksestä.
Sandra Bergqvist
27.11.2020 klo 14:22

Biaudet syvästi huolissaan: Naisille suunnattu apu ei pystytä tarjoamaan kaikille halukkaille 

Suomessa olemme taistelleet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan yli 100 vuotta. Koronakriisi voi entisestään vaikeuttaa uhrien tavoittamista ja auttamista, koska väkivalta tapahtuu usein kotona. Väkivallasta ilmoittaminen eteenpäin on monelle yhä vaikeaa. 
Eva Biaudet
25.11.2020 klo 16:48

Ruovikon niitolla parannetaan vesien tilaa ja rantojen viihtyvyyttä

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vierailivat tänään Kirkkonummen Långvikissa tutustumassa John Nurmisen Säätiön Rannikkoruokohankkeeseen.
Anders Adlercreutz
20.11.2020 klo 18:13

Henriksson laitonta uhkausta koskevasta lakimuutoksesta:   Tärkeä askel maalittamisen torjumisessa

Eri ammattiryhmien kohtaama uhkailu ja häirintä ovat lisääntyneet viime aikoina. Hallitus antoi tällä viikolla esityksen rikoslain muuttamisesta siten, että laiton uhkaus olisi yleisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustoimensa vuoksi
Anna-Maja Henriksson
20.11.2020 klo 16:09

Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään elämään ja uskoon tulevaisuuteen

Tänään 20 marraskuuta vietetään lapsen oikeuksien päivää. Päivän tarkoituksena on huomioida lapsen hyvinvointia ja lisätä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta.
Veronica Rehn-Kivi
20.11.2020 klo 15:08

Norrback toivottaa tervetulleeksi kansalaisaloitteen suden kannanhoidollisesta metsästyksestä

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) toivottaa tervetulleeksi keskustelun kansalaisaloitteesta, suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta, jota käsitellään eduskunnan täysistunnossa.   
Anders Norrback
19.11.2020 klo 10:36

Nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet ovat valttämättömiä

Eduskunnassa käydään tänään lähetekeskustelua laista laajakaistarakentamisen tuesta. Hallitusohjelman mukaan laajakaistatukiohjelmaa jatketaan. Tukiohjelma suunnataan alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) pitää esitystä tervetulleena.
Sandra Bergqvist
18.11.2020 klo 18:12

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoro 1.12.2020, Joakim Strand, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2020 klo 14:30

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ryhmäpuheenvuoro 30.11.2020, Anders Norrback, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.11.2020 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoro 11.11.2020, Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.11.2020 klo 14:59

Agenda2030 – Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Ryhmäpuheenvuoro 4.11.2020. Edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
04.11.2020 klo 15:00

Vuoden 2021 talousarvioesityksen lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.10.2020 klo 11:22

Välikysymyskeskustelu 30.9.2020

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.09.2020 klo 15:00

Pääministerin ilmoitus EU:n elpymisrahastosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.09.2020 klo 14:54

Vuoden 2020 viides lisätalousarvioesityksen lähetekeskustelu.

Ryhmille annettiin 2 minuutin pituisen puheenvuoron. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron piti edustaja Anders Adlercreutz.
Anders Adlercreutz
08.09.2020 klo 16:18

Neljäs lisätalousarvio

Lähetekeskustelussa ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.06.2020 klo 15:29

Palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta

Ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Veronica Rehn-Kivi 9.6.2020.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2020 klo 15:30